Konferencja: Ucząca się organizacja, 28 maja, Kraków

Patronat medialny

Czy pozycja i formalna władza wystarczy, aby skutecznie angażować pracowników w zadania i projekty? Jak często ignorowany jest głos pracowników znajdujących się na niższej pozycji w strukturze organizacyjnej? Jak zbudować autorytet w sytuacji awansu, gdy trzeba zacząć zarządzać kolegami z zespołu? Czy menedżerowie i dyrektorzy HR faktycznie są autoryzowani do podejmowania decyzji i mają realny wpływ na kluczowe obszary, czy też może ich  rola ogranicza się do rekomendowania rozwiązań? Jak struktura organizacyjna i dystrybucja władzy wpływa na zaangażowanie pracowników i skuteczność organizacji?

Bez względu na obszar działania i pozycję w organizacyjnej hierarchii głównym zasobem, który umożliwia podejmowanie decyzji, wdrażanie wizji, realizowanie projektów jest wpływ. Ma on swoje źródło zarówno we władzy formalnej, jak i nieformalnej. Aby uzyskać realną władzę i świadomie, w pełni z niej korzystać musimy poznać i dobrze rozumieć mechanizmy, które nią kierują.

Wszechnica UJ zaprasza do rozmowy na temat znaczenia władzy i autorytetu podczas V konferencji Ucząca się Organizacja. Wspólnie z ekspertami, praktykami i uczestnikami odpowiemy na pytanie, jak skutecznie uzyskiwać wpływ oraz świadomie z niego korzystać w zmieniających się realiach organizacyjnych.

Swoimi doświadczeniami podzielą się, m.in.:

  • Profesor Jonathan Gosling – profesor przywództwa na Uniwersytecie w Exeter,
  • Anna Borzeszkowska – Dyrektor HR, Mondi Group,
  • Michał Kołtowski – Production Manager,  Motorola Solutions,
  • Krzysztof Mikoda – Engineering Manager, Uber; R&D Manager, Squad-Tec,
  • Iwona Sołtysińska – Dyrektor ds. Rozwoju, Wszechnica UJ.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli kadry kierowniczej, menedżerów na różnych szczeblach organizacji, dyrektorów personalnych i przedstawicieli działów HR, liderów zespołów i projektów, osób zarządzających instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Więcej

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.