WORKFORCE - potencjał ludzki, liczba zatrudnionych

HR English

hrpolska

HR ENGLISH - VOCABULARY PRACTICE

Exercise

Below you can find a few HR words and their definitions. Make correct sentences by matching two parts.

1. Workaholic a) is a person who works all the time and is unhappy when not working.
2. Worhshop b) is a day when work is done, as opposed to a holiday.
3. Workweek c) means the total number of employees in an organisation or industry.
4. Workman d) is the amount of work which a person has to do.
5. Workplace e) is a man who works with his hands and do manual labour.
6. Workday f) is a place where you work, such as an office or a factory.
7. Workforce g) is a room or a small building where goods are manufactured or repaired.
8. Workload h) is the usual number of hours worked per week. 

Answers:
1a 2g 3h 4e 5f 6b 7c 8d

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.