TRACK RECORD- kariera, dokonania, osiągnięcia zawodowe

HR English

 

Here is a list of synonyms (similar or related meanings) for the word TRACK RECORD. Complete the following sentences with a suitable word.

HISTORY
ACHIEVEMENT
PERFORMANCE
ACCOUNT
STATISTICS
CREDENTIALS
ACCOMPLISHMENT
 
1. Here are my ___________ from my previous work.
2. Getting the two leaders to sign a peace treaty was a greatest ______________.  
3. I only asked him for a cigarette, but two hours later he told me his whole employment ___________. 
4. Getting the job finished on time was no mean ___________.
5. We have to learn the latest recruiting _____________ and trends because they'll definitely impact on our hiring efforts this year.
6. He was fired form his $200,000 job for very poor ____________.
7. She was asked to give an ___________ of her marketing actions in her previous work.
8. The new job will provide him with invaluable __________ in dealing with disabled people.

Answers:
1. credentials
2. accomplishment
3. history
4. achievement
5. statistics
6. performance
7. account
8. experience

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.