SOCIAL WELFARE BENEFITS- świadczenia socjalne

HR English

Exercise

Choose the suitable phrase to complete the following sentences.

welfare worker

welfare-to-work

on welfare

welfare work

welfare reform

welfare recipient

welfare state

welfare services

The _________ was set up to support people who were too old or ill to work.
Unfortunately,  the __________ doesn't provide adequate supports for working mothers.
Everyone knows that churches are substantially involved in ____________ so we'll be hearing some of their reflections and experiences from time to time.
He has been __________most of his adult life so he has never been able to make ends meet easily.
_________ program is a comprehensive employment and training project designed to promote self-sufficiency and to encourage welfare recipients to get jobs.

Answers:
welfare state
welfare reform
welfare work
on welfare
welfare-to-work

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.