PERSONALITY TRAIT - cecha charakteru

HR English

HR ENGLISH - VOCABULARY PRACTICE

Exercise

Complete the following sentences with the right personality trait.

INDUSTRIOUS           ABRASIVE            SOCIABLE            SENSITIVE

DECISIVE      OBSTINATE         CONFRONTATIONAL      RELIABLE

  1. She's very ________ to the needs of others, and will always help people if they have problems.
  2. People complain that he's very ________, and is always starting arguments or making people angry.
  3. She isn't very good at making decisions. She's not very ________.
  4. He's extremely ________, and almost never takes others' advice.
  5. She's a very ________ worker, and really enjoys spending time with her colleagues both inside and
  6. outside the office.
  7. He has a very ________ manner when you speak to him, and as a result people don't go to him
  8. with their problems.
  9. He's very ________, and always works steadily and hard.
  10. If you ask her to do something, you know she will do it because she's so ________.

Answers:
Sensitive, Confrontational, Decisive, Obstinate, Sociable, Abrasive, Industrious, Reliable

 

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.