PERFORMANCE MANAGEMENT - zarządzanie efektywnością

HR English

HR ENGLISH - VOCABULARY PRACTICE

Exercise

Fill in the gaps with the correct HR expression.

PERFORMANCE MANAGEMENT vs CHANGE MANAGEMENT?

1. __________ is a complex process and requires serious attention as well as involvement from the management and people from all company levels, in order to achieve a meaningful or a progressive transformation across various levels.

2. __________ is a process by which managers and employees work together to plan, monitor and review an employee’s work objectives and overall contribution to the organization.

3. __________ began more than 60 years ago as a source of income justification and was used to determine an employee’s wage based on effectiveness.

4. In order to overcome employee resistance, you should ensure that your _________ team includes change champions who can help spread positive messages about the change, as well as take the temperature of employee reactions to the change.

5. __________ involves the way managers evaluate employees, how employees evaluate their managers and fellow employees, and how individual workers evaluate themselves.

6. __________ is a set of ideas, strategies, and skills that can be applied to engage change effectively.

 

Answers:
Performance Management       2, 3, 5
Change Management               1, 4, 6

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.