PAYSCALE- tabela płac

HR English

Exercise

Complete the sentences with one of the following words: performance-related, scale, cut, equal, rates, rise.

Pay _________ in the mining industry are very poor.
Unfortunately, we are asking you all to accept a pay __________ of 15 % to keep the company going.
I have made the biggest deal this year so I'm going to ask my boss for a pay ____________.
Above all, young people deserve this policy as they deserve the right to _________ pay for equal work.  
We have six grades on our pay __________. You will start on the bottom one.
Since we introduced __________ pay, production has doubled.

Answers:
1. rates 2. cut 3. rise 4. equal 5. scale 6.  performance-related

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.