OUTSOURCED IT - zewnętrzny dział IT, usługi IT zlecone na zewnątrz

HR English

Exercise

Complete the gaps with one of the following HR words.

  • OUTSOURCING
  • OUTSOURCED
  • OUTSOURCE
  • INSOURCING
  1. Some companies in Poland _______ virtually all of their HR processes while others select specific components such as payroll or recruitment.
  2. The practice of obtaining services from specialist bureaux or other companies, rather than employing full-time members of staff to provide them is called _______.
  3. The use of an organisation’s or a department’s own employees and resources to meet its need for specific services is called _______.
  4. Many companies regard their _______ HR services as a highly effective solution.

Answers:
1. outsource 2. outsourcing 3. insourcing 4. outsourced

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.