ONE-WAY INTERVIEW- video prezentacja kandydata

HR English

Exercise
Mark the following sentences correct or incorrect.

  1. The board decided to present a new modern office to their employees.
  2. The board decided to give their employees a new modern office.
  3. Before leaving the interview room the candidate had to present his answer papers.
  4. Before leaving the interview room the candidate had to hand in his answer papers.
  5. Before leaving the capital city, the prime minister was presented with a petition from the Campaign for Nuclear Disarmament.'
  6. Before leaving the capital city, the prime minister presented with a petition from the Campaign for Nuclear Disarmament.'
  7. I've got an interview in London for a university course.
  8. I've got on an interview in London for a university course.

Answers:
Correct: 2,4,5,7
Incorrect: 1,3,6,8

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.