LABOUR FORCE MOBILITY- mobilność siły roboczej

HR English

Exercise
Adding affixes to existing words (the base or root) to form new words is a typical move while wordbuilding. Prefixes are added to the front of the base (eg.: mobility – immobility), whereas suffixes are added to the end of the base (eg.: employ – employment). For each question, fill the space in the sentence using the base word given in bold at the end.


Buying and selling antiques can be a very _________hobby if you know how to find a good bargain.
PROFIT
I protested against his unfair _________,
DISMISS
The police asked the witness to __________.
OPERATE
What do you ________ in?
SPECIAL
The consequences of an ________could have been broad.
PAYMENT
We'll hire a ___________ photographer to do it.
PROFESSION

Answers:
profitable
dismissal
cooperate
specialize
underpayment
professional

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.