LABOR RETRAINING- przekwalifikowanie siły roboczej

HR English

Exercise

A prefix is a word or syllable placed at the beginning of another word to change its meaning. For example: retrain (to train again).
Look at these words. What do the prefixes mean?

disagreeable imperfect inadequate unfair
dissatisfied impolite intolerable unhelpful

Complete the sentences with the suitable word.

My job was to listen to _________ customers, list their complaints and then inform them that there was absolutely nothing I could do.
The security procedure in our manufacturing site is ___________ and must be improved urgently.
It is ___________ to leave the table before everybody has finished the meal.
I am strongly convinced that my dismissal was completely __________ and unjustifiable.

Answers:
1.dissatified
2.inadequate
3. impolite
4.unfair

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.