JOB- HOPPING- częsta zmiana miejsca pracy

HR English

 

Find one word that suits all the sentences in a group.

1.
__________ board is an online service that employers use to advertise jobs.

__________ lock is a situation in which employees stay at their jobs because they do not want to loose things such as health insurance, pension entitlement etc.

_________ retention is the fact of keeping the same number of jobs in a place.

2.
__________ benefit is an advantage such as a pension plan, health insurance, company car that the company offers to its employees in addition to their pay.

__________ handbook is a document for employees that gives the information on how a company works, its rules and payment methods etc.

3.
__________ freeze is a situation in which a company stops increasing employees' pay due to financial difficulties.

___________ cap is an upper limit on the amount that employees in a particular industry are paid.

Answers:
job
employee
salary

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.