EMPLOYEE REFERRAL PROGRAM - system poleceń pracowniczych

HR English

Exercise
Let's have a look at different meanings of REFERENCE. Match A with B to make correct sentences.

A
 
There was a long list of references  

a/ your letter of 16thApril on the latest hi-tech recruitment methods. 
I am writing in reference to
b/ at the end of the article.       
In all future letters on this sensitive issue c/ a very good reference.     
My previous employer said he would give me
d/ the notes in front of her.     
She made the whole conference speech without reference to
e/ because he knows how reliable and hard-working I am at work.       
I am going to ask my colleague Peter to be my reference f/ please quote our reference BG/A/2017.    

Answers:
1.b 2.a 3.f 4.c 5.d 6.e

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.