DISTRICT LABOUR INSPECTOR- okręgowy inspektor pracy

HR English

Exercise
Choose the correct words from the box to complete these sentences. Each word comes after safety.

    measures     committee    irregularities         audit        inspector     offence

1. Behaviour at work which can cause a hazard is called is safety ________.
2. Actions to try to make sure something is safe at work are called safety ________.
3. An official who checks places of work and work methods to make sure they are safe is called a
safety ________.
4. A check of the workplace to see how safety regulations are being implemented is called a safety
________.
5. A group of people set up to examine the health and safety policy of a particular company is called a safety ________.
6. When a place of work is not safe for its employees, customers and contractors (usually because the management has not made sure it is safe, or have not followed safety rules), we say that it has
safety ________.

Answers:
1.offence 2. measures 3. inspector 4. audit 5. committee 6. irregularities

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.