COMPENSATORY TIME OFF- czas wolny za nadgodziny

HR English

Exercise
Fill in the gaps with the following words: of, off.

  1. Most _________ the new workers are from Turkey.
  2. We stayed in one _________ the most beautiful villages in Kent.
  3. Keep the dog on the lead or he'll just run ___________.
  4. Two of his fingers were chopped __________ in the accident.
  5. I can turn the TV ___________ if you find it a distraction.
  6. You can get some money __________ if you pay in cash.
  7. It says on the bottle that it kills ________ all the known germs.
  8. Lima is the capital ___________ Peru.
  9. The company has introduced a volunteer initiative that lets their workers use flexible schedules to take additional time__________ for projects in the community.

Answers:
1. of
2. of
3. off
4. off
5. off
6. off
7. off
8. of
9. off

 

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.