CASCADING GOALS - kaskadowanie celów

HR English

Exercise
Mark the following sentences correct or incorrect.

I adviced him to implement cascading goals method in his organization.
I advised him to implement cascading goals method in his organization.

She gave me a really good advice on cascading goals throughout the company in order to drive transparency.
She gave me some really good advice on cascading goals throughout the company in order to drive transparency.

It is full of good advice on aligning organisational goals with the performance management process.
It is full of good advices on aligning organisational goals with the performance management process.

Nowadays many doctors advise to quit stressful workplaces.
Nowadays many doctors advise quitting stressful workplaces.

Answers:
Correct: 2, 4, 5, 8
Incorrect: 1, 3, 6, 7

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.