CAREER ANCHORS- kotwice kariery zawodowej

HR English

Exercise
Mark the following sentences correct or incorrect.

  1. For many people, a part-time job can be very satisfactory.
  2. For many people, a part-time job can be very satisfying.

  3. The salary they offered was more than satisfied.
  4. The salary they offered was more than satisfactory.

  5. His examination results were not satisfied.
  6. His examination results were not satisfactory.

  7. The service in the 5-star hotel was not at all satisfying.
  8. The service in the 5-star hotel was not at all satisfactory.

  9. My boss was completely satisfied of the quality of my work .
  10. My boss was completely satisfied with the quality of my work.


Answers:
Correct: 2, 4, 6, 8, 10  
Incorrect: 1, 3, 5, 7, 9

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.