C-SUITE- najwyższy szczebel kierowniczy

HR English

Exercise
Mark the following sentences correct or incorrect.

  1. Last night I tried to call to CFO to discuss the currency fluctuations.
  2. Last night I tried to call CFO to discuss the currency fluctuations.

  3. Please call to 767 878 989.
  4. Please call 767 878 989.

  5. Please call me on 878 767 656.
  6. Please call me with number 878 767 656.

  7. This process is called as nitrogen fixation.
  8. This process is called nitrogen fixation.


Answers:
Correct: 2,4,5,8
Incorrect: 1,3,6,7

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.