BLACKLEG- łamistrajk

HR English

Exercise

Have a look at business phrases with 'black'. Try to put them into the gaps in order to make full sentences.

A/ in the black    1. Fortunately, despite the crisis, my bank account is still ______.       
B/ black list    2. The objective of the cabinet was the purification of the ______ circuit.       
C/ (to) black    3. His record as an anarchist put him on the government's _________.        
D/ black ink    4. The politicians only see the red and _________ of budget ledgers.       
E/ black money    5. The men planned to sell the ivory on the __________.       
F/ black market    6.They're going to ________ our products because they're harmful.    

Answers:
1.A
2.E
3.B
4.D
5.F
6.C

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.