ATTRITION RATE- rotacja pracowników

HR English

Exercise

Match parts of the sentences to create different sentences with the word ATTRITION. Learn new word meanings from the context.

1.Many companies such as telephone service ones, internet providers, banking service

  • is connected with retirement, relocation or leaving the company to pursue other opportunities at another company or in another industry.

2.Natural attrition, sometimes called voluntary turnover, is inevitable and uncontrollable across all industries and for all companies, and it

  • use customer attrition analysis and customer attrition rates as one of their key business metrics.
3.The immensely hot weather
  • are a real cause for concern for our business school.

4.The high attrition rateson the degree management programs

  • have been engaged in a costly war of attrition since 2010.

5.Terrorist groups and the government

  • resulted in the mass attrition of the forests in that region.

Answers:
1b
2a
3e
4c
5d

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.