APPRAISAL INTERVIEW- rozmowa oceniająca

HR English

HR ENGLISH - VOCABULARY PRACTICE

Exercise

Read the sentences and complete the gaps with one of the following verbs. Be careful with your grammar.

SERVE                   SET                        EVALUATE                          BENEFIT               CONDUCT           ASSESS

The appraisal process can __________ both the organization and the employees, if done properly.

Most companies require managers to __________ appraisals once or twice a year, most often annually.

Appraisals are used to ___________ an employee’s performance and provide a platform for feedback about past, current, and future performance expectations.

It is assumed that the immediate supervisor is the person most qualified to _________ an employee’s performance realistically and fairly.

Appraising employee performance _________ both administrative and developmental purposes.

Self-appraisal, as a self-development tool, requires employees to think about their strengths and weaknesses and __________ goals for improvement.

Answers:  

1.beneft
2.conduct
3.assess/evaluate
4.evaluate/assess
5.serves
6.set

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.