Program szkoleń dla HR Business Partnerów

HR BUSINESS PARTNER

Autorski program Szkoły HR Business Partner obejmuje 3 niezależne programy nauki i kompleksowo przygotowuje do zawodu HR Business Partnera. Program kończy się uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner oraz równocześnie przygotowuje do certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

I POZIOM: SMART HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

II POZIOM: PROFESSIONAL HRBP

Professional HRBP to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Uczestnik może przystąpić do programu Professional nie odbywając pierwszego poziomu, jeśli posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe.

III POZIOM: MASTER HRBP

Program Master HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner*. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Etapy:

  1. Rozmowa kwalifikująca do Programu Master HRBP.
  2. Metodologia projektu. Wprowadzenie i przekazanie materiałów do przygotowania.
  3. Sesja Development Center dla HR Business Partnerów. Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.
  4. Spotkanie 1:1. Przekazanie indywidualnego raportu. Feedback + wskazówki do rozwoju.

 

 
Więcej informacji: Szkoła HR Business Partner 

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.