Certyfikacja zawodu HR Business Partnera

HR BUSINESS PARTNER

I poziom: HR Business Partner (HRBP) – otrzymanie certyfikatu HRBP potwierdza właściwe przygotowanie do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnik zna model, kompetencje HRBP oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na budowanie wysokoefektywnej organizacji.
Po zdaniu egzaminu (testu online poziom I) uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner: HR BUSINESS PARTNER (HRBP)

II poziom: Professional Certified HR Business Partner (PC HRBP) – certyfikat potwierdza posiadanie wysokiej specjalizacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, zaawansowanych kompetencji zarządzania efektywnością organizacji oraz optymalizacji procesów personalnych.
Po zaliczeniu akredytowanego programu w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner oraz zdaniu egzaminu (testu online poziom II) uczestnik otrzymuje certyfikat: PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (PC HRBP).

III poziom: Master Certified HR Business Partner (MC HRBP) – otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższej specjalizacji rozwoju kompetencji HR Business Partnera. Uczestnik posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania projektów HR, prezentacji i narzędzi do pracy HRBP. Potrafi inicjować i prowadzić działania biznesowe jako Partner Zarządu.
Po zaliczeniu akredytowanego programu przez PS HRBP – wszystkich trzech poziomów rozwoju kompetencji HRBP, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner i tytuł MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (MC HRBP).

 

 

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.