Certyfikujemy HR Business Partnerów

HR BUSINESS PARTNER

         Działamy w miastach: Warszawa - Wrocław - Gliwice - Dąbrowa Górnicza - Gdynia - Szczecin


Celem Stowarzyszenia HR Business Partner (PS HRBP) jest budowanie społeczności specjalistów HR w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania kapitałem ludzkim.

Priorytetem Polskiego Stowarzyszenia HRBP są działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań oraz tworzenia standardów kompetencyjnych roli zawodowej HR Business Partnerów.

W sierpniu ubiegłego roku zakończyliśmy prace nad opracowaniem standardów zawodu HR Business Partnera, które stanowią podstawę do zbudowania wiarygodnego autorytetu w specjalizacji HR. Od tego czasu systematycznie certyfikujemy specjalistów HR.

Certyfikowany program rozwoju HR Business Partnera powstał na podstawie analizy badań rynku pracy oraz światowych trendów w obszarze HR. Program został przygotowany przez ekspertów HRBP, praktyków biznesu posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń modelów i procesów HR w organizacjach.

Program 3-poziomej certyfikacji HR Business Partnera

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner przygotowało kompleksowy program nauki przygotowujący do zawodu HR Business Partnera. Otrzymanie certyfikatu wydanego przez PS HRBP jest potwierdzeniem posiadania odpowiedniego poziomu kompetencji do wykonywania zawodu HR Business Partnera. Certyfikat jest wydawany we współpracy z European Association for People Management (PS HRBP jest aktywnym członkiem EAPM), organizację tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.

Projekt PS HRBP obejmuje 3 ścieżki rozwoju w zawodzie HR Business Partnera.

Poziom I - HR Business Partner (HRBP)

Otrzymanie certyfikatu na pierwszym poziomie potwierdza właściwe przygotowanie uczestnika programu do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnik zna model, kompetencje oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na efektywność organizacji. Po zdaniu egzaminu  uczestnik programu otrzymuje certyfikat akredytowany przez PS HRBP: HR BUSINESS PARTNER. 
Koszt egzaminu (test online): 190zł, aktualnie promocja 100zł

Poziom II - PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (PC HRBP)

Certyfikat potwierdza posiadanie wysokiej specjalizacji w zarzadzaniu kapitałem ludzkim oraz zaawansowanych kompetencji służących zarzadzaniu efektywnością organizacji oraz optymalizacji procesów personalnych. Po zdaniu egzaminu uczestnik programu otrzymuje certyfikat akredytowany przez PS HRBP: PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER.
Koszt egzaminu (test online): 390zł

Poziom III - MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (MC HRBP)

Otrzymanie certyfikatu na III poziomie jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższej specjalizacji rozwoju kompetencji HR Business Partnera. Certyfikowany posiada odpowiednie przygotowanie do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu. Po zaliczeniu testów kompetencyjnych HRBP oraz sesji Development Center, uczestnik może przystąpić do programu oraz otrzymać certyfikat akredytowany przez PS HRBP: MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER.

Koszt egzaminu (Development Center): 690zł

Warunki przystąpienia do programu certyfikacji

Warunkiem przystąpienia do certyfikacji PS HRBP jest odbycie programu rozwoju HR Business Partnera w jednym z akredytowanych podmiotów edukacyjnych (dotyczy poziomu drugiego PC HRBP oraz poziomu trzeciego MC HRBP). Przystąpienie do certyfikacji na poziomie pierwszym HRBP nie wymaga odbycia programu PS HRBP, jednak uczestnik powinien posiadać odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe w specjalizacji HR, które zostaną potwierdzone zaliczeniem testu kompetencyjnego.

Do certyfikacji wszystkich 3 poziomów mogą przystąpić tylko zarejestrowani członkowie zwyczajni PS HRBP.

Proces przygotowania do certyfikacji HRBP realizują wyłącznie akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner podmioty:

 1. Szkoła HR Business Partner w Gliwicach
 2. Uczelnie wyższe, które realizują studia podyplomowe z zakresu tematyki HR Business Partner:
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji Biznesu w Gdyni
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Do certyfikacji HR Business Partnera mogą przystąpić specjaliści HR posiadający odpowiednie przygotowanie do roli zawodowej oraz kompetencje z zakresu partnerstwa biznesowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: biuro@hrbp.org.pl

Zapraszamy do współpracy w postaci pisania artykułów oraz prowadzenia warsztatów.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.