Tajemnica paska wynagrodzeń - na urlopie

Prawo pracy, Rozliczanie wynagrodzeń

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, jak obliczyć wynagrodzenie brutto - netto. Dziś skupimy się na tym, w jaki sposób naliczyć wynagrodzenie lub sprawdzić wynagrodzenie, gdy jesteśmy na urlopie wypoczynkowym lub okolicznościowym.

Podstawą prawną do omawianego tematu, jest Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 roku o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Składniki wynagrodzenia urlopowego

Najbardziej podstawowa zasada jest taka, że pracownik podczas urlopu wypoczynkowego nie może zarobić mniej niż, gdyby był w pracy. Wynagrodzenie za czas urlopu składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które wynika z umowy o pracę oraz z wynagrodzenia liczonego za trzy ostatnie miesiące ze składników zmiennych. Do tych składników zaliczymy przede wszystkim:

  • nadgodziny,
  • premie zadaniowe,
  • premie uznaniowe,
  • dodatki prowizyjne.

 

Przykład

Załóżmy, że pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym 3500 zł brutto miesięcznie. W miesiącu, który ma 20 dni roboczych, pracownik był na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni.
Aby obliczyć jego wynagrodzenie potrzebujemy dwóch informacji:
1. Jaka była kwota wynagrodzenia ze składników zmiennych przez ostatnie 3 miesiące?
2. Jaki był w tym okresie wymiar czasu pracy?

Dane przedstawia tabela poniżej:

Miesiąc i rok Wynagrodzenie ze składników zmiennych Wymiar czasu pracy
Miesiąc 1 458 176
Miesiąc 2 556 160
Miesiąc 3 865 168
RAZEM 1879 504

Należy zauważyć, że wynagrodzenie urlopowe podlega składkom ZUS oraz należy go opodatkować. Tym samym, powiększa ono kwotę brutto naszego wynagrodzenia.

Jak obliczyć brutto - netto wynagrodzenia urlopowego?

W pierwszej kolejności liczymy ile wynosi stawka wynagrodzenia urlopowego liczonego ze składników zmiennych za 1godzinę urlopu. W tym celu sumę wynagrodzeń ze składników zmiennych podzielimy przez ilość godzin jaka była do przepracowania (1879/504 = 3,73 zł).

Wiemy, że pracownik był 10 dni na urlopie – razem 80 godzin (10 dni x 8 godzin). Tym samym należy pomnożyć ilość godzin na urlopie przez stawkę za 1 godzinę (80 godzin x 3,73 = 298,40 zł).

Aby otrzymać podstawę brutto należy zsumować podstawę wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za czas urlopu (298,40 + 3500 = 3798,40 zł). Nasz pracownik zarobił 3798,40 zł brutto w tym miesiącu. 
Po takich operacjach można już przystąpić do zamiany kwoty brutto wynagrodzenia na netto. 

Drukuj artykuł
Justyna Broniecka-Klim

ReduTax Sp. z o.o., Poznań

Trener, Specjalista HR, Manager, Certyfikowany Project Manager PRINCE2. Od 10 lat aktywna zawodowo. Połączenie doświadczeń menadżerskich i HR-owych daje jej pełny obraz postrzegania pracownika i pracodawcy.
Od 4 lat trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu twardego i miękkiego HR-u, wystąpień publicznych oraz zarządzania projektami. Swoje doświadczenia czerpie z pracy zawodowej w korporacjach. Prowadzone przez nią szkolenia nastawione są na praktykę oraz naukę przez doświadczenie.
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Podyplomowo wykształcona w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz twardego HR-u.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.