Co nowego w sprawie ustawy wdrażającej RODO?- cz.3.

Prawo pracy, RODO

Kilka słów na temat projektu ustawy, którego losy śledzimy na bieżąco (wcześniejsze informacje w tej sprawie można znaleźć tutaj).

W styczniu projektem zajęły się komisje sejmowe, które niedawno przedstawiły sprawozdanie ze swoich prac. W udostępnionej na stronach Sejmu agendzie najbliższych posiedzeń (kolejne planowane jest na 20 lutego) projekt jeszcze się nie znalazł.

Co przed nami?

Przypomnijmy, że ustawa zmieni kilkaset ustaw w zakresie niezbędnym do tego, aby zapewnić spójność krajowych przepisów z regulacjami RODO. Zmiany dotyczyć będą m. in. kodeksu pracy, o czym już wcześniej informowaliśmy. Zmodyfikowane zostaną zasady przetwarzania danych kandydatów do zatrudnienia oraz reguły funkcjonowania monitoringu u pracodawców.

W trakcie zmian

Projekt zawiera także przepisy przejściowe. Dotyczą one m. in. prowadzenia monitoringu pomieszczeń udostępnionych związkom zawodowym. Ponieważ wraz z wejściem w życie nowych regulacji stanie się to niedopuszczalne, ustawa zakreśla pracodawcom termin 14 dni od jej wejścia w życie na zaprzestanie monitorowania tych pomieszczeń i poinformowanie o tym zakładowej organizacji związkowej.

Podobnie uregulowana jest kwestia monitoringu pomieszczeń sanitarnych. Po wejściu w życie ustawy, konieczne będzie dla zgodnego z prawem kontynuowania tej praktyki, uzyskanie zgody zakładowej organizacji związkowej, bądź przedstawicieli pracowników.

Opóźnienie prac

Pierwotnie zakładano, że ustawa zacznie w większości obowiązywać już od początku 2019 r. Termin ten oczywiście nie jest już aktualny. Sam projekt zakłada, że gros jego przepisów zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Drukuj artykuł
Jakub Jurasz

Radca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z Kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy. Posiada wieloletnią praktykę procesową, reprezentuje pracodawców w licznych sporach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju obejmujących odszkodowania, jak również kary umowne wynikające z umów o zakazie konkurencji, roszczenia z tytułu pracy nadliczbowej i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, sprawy z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Prowadzi także liczne szkolenia dla Klientów Kancelarii, przede wszystkim w obszarze ochrony danych osobowych, jak również szeroko rozumianego prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, dyscyplinowaniu pracowników, relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.