Co nowego w sprawie ustawy wdrażającej RODO?

Prawo pracy, RODO


Niedawno (w tym miejscu) informowaliśmy o postępie prac nad ustawą mającą zapewnić stosowanie RODO.

 

W początku listopada projekt tej ustawy został wreszcie przyjęty przez rząd. Jakie zmiany w prawie przynosi? Pracodawców zainteresują zapewne zmiany, jakie projekt wprowadza w kodeksie pracy.

 

 


Dane osobowe

Zmodyfikowana, po raz kolejny, zostanie treść art. 221 określającego kategorie danych osobowych, których można żądać od kandydata do zatrudnienia. W porównaniu z obecnym stanem prawnym, usunięte zostaną dane w postaci imion rodziców oraz miejsce zamieszkania (to zostanie zastąpione danymi kontaktowymi).

Jakkolwiek w katalogu dostępnych potencjalnemu pracodawcy pozostaną informacje o wykształceniu kandydata, jego kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, to jednak w każdym przypadku ma on ocenić, czy są one niezbędne do wykonywania określonej pracy (tylko w takim bowiem przypadku gromadzenie tych danych będzie legalne). Pamiętajmy, że takiego zastrzeżenia Kodeks pracy w obecnym brzmieniu nie zawiera.

Kandydat decyduje

Osobny przepis (projektowany art. 221a) projekt poświęca zgodzie kandydata do pracy jako przesłance legalizującej przetwarzanie jego danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę, w tym danych szczególnie chronionych (np. ujawniających stan zdrowia, przynależność związkową). Co do zasady pracodawca będzie mógł takie dane przetwarzać, ale wyłącznie jeżeli zostaną one przekazane z inicjatywy samej zainteresowanej osoby. Nielegalne natomiast będzie przetwarzanie danych o karalności kandydata, nawet na podstawie jego zgody. Jedyną podstawą legitymizującą zbieranie tego rodzaju danych może być konkretny przepis prawa, który nakłada na pracodawcę obowiązek pozyskania tego rodzaju danych.

Jakkolwiek, co do zasady, RODO w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1997, nie wymaga udzielania osobom przetwarzającym dane osobowe pisemnych upoważnień przez administratora, projekt nałoży jednak obowiązek udzielenia ich tym wszystkim osobom, które w toku rekrutacji, bądź zatrudnienia, będą miały dostęp do danych szczególnej kategorii, dotyczących kandydatów, bądź pracowników.

Uważaj na monitoring!

Zmianie ulegną także niedawno dopiero wprowadzone przepisy dotyczące stosowania monitoringu. W sposób jednoznaczny zakazane zostanie monitorowanie pomieszczeń zakładowych organizacji związkowych. Monitoring wizyjny pomieszczeń sanitarnych (obecnie pod pewnymi warunkami dopuszczalny) wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli taka u pracodawcy nie działa – zgody przedstawicieli pracowników.

Pracodawców czekają więc wkrótce kolejne wyzwania wynikające z konieczności dostosowania działalności do nowego prawa (jeżeli oczywiście zostanie ono przyjęte w takim kształcie).

...

Rok 2019 zapowiada się pracowicie – czekają nas przecież także wyzwania związane z przepisami o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, czy pracowniczymi planami kapitałowymi.

 

Drukuj artykuł
Jakub Jurasz

Radca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z Kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy. Posiada wieloletnią praktykę procesową, reprezentuje pracodawców w licznych sporach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju obejmujących odszkodowania, jak również kary umowne wynikające z umów o zakazie konkurencji, roszczenia z tytułu pracy nadliczbowej i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, sprawy z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Prowadzi także liczne szkolenia dla Klientów Kancelarii, przede wszystkim w obszarze ochrony danych osobowych, jak również szeroko rozumianego prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, dyscyplinowaniu pracowników, relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.