W 2016 roku będziemy zarabiać więcej!

Prawo pracy, Czytelnia


W roku 2015 polskie firmy przyznały podwyżki wynagrodzeń wynoszące średnio 3,5%. Na rok 2016 planują 3,6%. Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników inflacji zachowanie takiego poziomu wzrostu plasuje nasz kraj wśród najbardziej dynamicznych w Unii Europejskiej. Takie wnioski wynikają z najnowszego badania podwyżek Global Salary Increase Survey.


Wrzesień i październik to najczęstsze miesiące zamykania budżetów na kolejny rok finansowy. Jednocześnie wzrosty wynagrodzeń w 2016 r. podobne jak w 2015 to jedne z wyższych w Europie.

Inflacja przyczyną spadków

Przez ostatnie lata w krajach Unii Europejskiej obserwowaliśmy średnie wzrosty wynagrodzeń rzędu 4%. W 2016 roku płace w krajach Unii zwiększą się średnio o 3,4%. Zauważamy, że począwszy od roku 2014 planowane i realizowane podwyżki są niższe. Nie musimy jednak się tym martwić – w Polsce zmianom towarzyszy niski poziom inflacji – komentuje Aleksandra Markuszewska, konsultantka Aon Hewitt. Realne podwyżki są znacznie wyższe od inflacyjnych prognoz przewidywanych na koniec roku 2015 i 2016. Dzięki temu nasze społeczeństwo nadal będzie można nazwać stopniowo bogacącym się. Według badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2015 wyniesie ok. -0,5%. Przyczyny zmian cen konsumpcyjnych są podobne we wszystkich krajach regionu, ściśle powiązane z kształtowaniem się cen żywności i energii – wyjaśnia Aleksandra Markuszewska. Deflacja w Polsce jest niewielka, nie mamy do czynienia z załamaniem cen czy gwałtownym spadkiem, generalnie ceny w Polsce można uznać za stabilne.

Polska na tle Europy

Prognozy inflacyjne na rok 2016 przewidują wzrost dla Polski do 2,2% co oznacza realny wzrost płac o 1,4%. Dla porównania, realny wzrost płac w Danii wyniesie 0,8% i jest to najniższy wynikiem w Unii Europejskiej, w Niemczech zaś – 1,3%, we Francji 1,1% w Belgii 0,9% a w Szwecji 1,2%. Najatrakcyjniejsze podwyżki wśród pracowników zatrudnionych na Zachodzie Europy otrzymają Szwajcarzy – prognozowany realny wzrost wynagrodzeń wynosi 2,1%. Nie powinny narzekać osoby zatrudnione w Hiszpanii: tutaj realny wzrost płac szacuje się na poziomie 1,8%, w Wielkiej Brytanii – 1,5%. Relatywnie niższy poziom średniej wysokości podwyżki w krajach wysoko rozwiniętych jest zjawiskiem naturalnym, obserwowanym przez ekspertów Aon Hewitt od lat – tłumaczy Aleksandra Markuszewska. Gospodarka tych krajów rozwija się wolniej i wolniej przyrasta majątek ich mieszkańców.

Wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej wyższych realnych podwyżek mogą spodziewać się osoby zatrudnione w Rumunii – 4,1% - jest to najwyższy wynik w Europie i w Rosji – 2,1%. W Czechach, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech realnie płace wzrosną średnio o 1,4% czyli tyle ile w Polsce. Konflikt na wschodzie Ukrainy wywarł większy niż przewidywano wpływ na gospodarkę tego kraju. Szacuje się, że na koniec roku inflacja wyniesie na Ukrainie 48,7%, w stosunku do prognozowanych 8,6%. Przyspieszenie inflacji spowodowała duża dewaluacja kursu hrywny w lutym, a także wzrost cen nośników energii. Oznacza to, że realne płace na Ukrainie w 2015 roku będą niższe.

 

Prognozowana inflacja 2016 (%)

Podwyżki planowane w 2016 (%)

Podwyżki planowane
w 2016 skorygowane
o planowaną inflację (%)

Europa Zachodnia

Austria

1.8

2.8

1.0

Belgia

1.6

2.5

0.9

Dania

1.8

2.6

0.8

Finlandia

1.1

2.5

1.4

Francja

1.3

2.4

1.1

Hiszpania

0.5

2.3

1.8

Holandia

1.8

2.7

0.9

Irlandia

1.2

2.5

1.3

Niemcy

1.6

2.9

1.3

Norwegia

2.0

3.0

1.0

Portugalia

1.1

2.0

0.9

Szwajcaria

-0.1

2.0

2.1

Szwecja

1.6

2.8

1.2

Wielka Brytania

1.5

3.0

1.5

Włochy

1.2

2.6

1.4

Europa Środkowo-Wschodnia

Czechy

1.6

3.0

1.4

Bułgaria

2.0

3.6

1.6

Węgry

2.4

3.5

1.1

Litwa

1.7

3.1

1.4

Rumunia

0.4

4.5

4.1

Słowenia

1.4

2.8

1.4

Słowacja

1.3

2.9

1.6

Ukraina

14.5

9.6

-4.9

Rosja

6.5

8.6

2.1

Polska

2.2

3.6

1.4

Widełki płacowe aktualizowane

Wiele badanych firm planuje w roku 2016 zaktualizować swoje widełki płacowe (minimalne i maksymalne poziomy pensji przewidziane dla poszczególnych grup stanowisk). Średnio, widełki będą podnoszone o 1,9%. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy dostaną automatycznie takie podwyżki.

Automatyczne podwyżki zmniejszają zaangażowanie pracowników w wykonywanie obowiązków i ich motywację do podnoszenia produktywności. Dlatego indeksacja płac jest coraz rzadziej stosowana przez nowoczesne organizacje – komentuje Aleksandra Markuszewska. Zamiast dawać podwyżki wszystkim pracownikom, firmy preferują systemy ocen okresowych, które ewentualny wzrost wynagrodzeń uzależniają od wyników pracy. Badanie Aon Hewitt pokazuje, że w 2016 r. najlepsi pracownicy mogą dostać średnio dwa razy większe podwyżki niż ci, którzy osiągają przeciętne wyniki – podkreśla Markuszewska.

 
Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2015 w 120 krajach. Badanie zbiera informacje o przyznanych w 2015 i planowanych na 2016 podwyżkach płac zasadniczych.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Aon Hewitt

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.