Uwaga! Nowe kody ubezpieczeń: 2241, 2242

Prawo pracy, Czytelnia

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in­nych ustaw z dnia 23 października 2014 r. od początku 2015 roku  członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagro­dzenie, są objęci obowiązko­wymi ubezpieczeniami: emerytal­nym i rentowymi.

Dotychczas członkowie rady nadzorczej podlegali tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pełnienia funkcji. Od 1 stycznia 2015 r. ci z nich, którzy pobierali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, zostaną objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym.

W związku z uchwaleniem ustawy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowe kody ubezpieczeń 2241, 2242, a także zmianę opisu dotychczasowego kodu 2240 – powiedziała Katarzyna Jasina, p.o. Kierownika Projektu Kadry Płace systemu enova365.

Nowe kody tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych:

2241 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

2242 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

Zmianie uległ również dotychczasowy opis kodu tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych 2240 na „członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu”.

Wprowadzone zmiany w przepisach spowodują objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. Warto podkreślić, iż obowiązek ubezpieczeń obejmie również członków rad nadzorczych spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów oraz emerytów i rencistów. Dla pracodawcy oznacza to wzrost kosztów płacowych, natomiast dla pracownika obniżenie dochodu.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez ekspertów enova 365

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.