Pogromcy mitów o zawodzie telemarketera

Prawo pracy, Czytelnia

O pracy negocjatorów telefonicznych krąży wiele mitów i stereotypowych opinii. Firmy zarządzające wierzytelnościami starają się wyjaśniać na czym polega praca na tym stanowisku i edukują, że jest ona daleka od standardowych obowiązków pracownika call center. Udowadniają też, że może być ona początkiem ciekawej kariery. A jak to wygląda w praktyce? Casus Finanse zapytał o to swoich pracowników.

Czy wykształcenie ma znaczenie?

Większość negocjatorów telefonicznych  ma wykształcenie wyższe. Natomiast bardzo niewiele z tych osób skończyło studia z zakresu finansów, które jak się powszechnie wydaje mogą być pomocne przy wykonywaniu tego zawodu. Jak podkreślają osoby zaczynające swoją karierę od pracy na stanowisku negocjatora telefonicznego, wykształcenie nie miało znaczenia przy podjęciu tej pracy. Przydatne są natomiast takie cechy jak otwartość, empatia, chęć działania. To właśnie one mogą przełożyć się na satysfakcjonujące wyniki i przyszłe awanse. Od nich warto zacząć, ponieważ pozostałe umiejętności przydatne w pracy można nabyć już w trakcie jej wykonywania, a także podczas cyklicznych szkoleń i coachingów. Oczywiście, zdobyte wykształcenie może być pomocne.

Od negocjatora telefonicznego do…

Osoby pracujące jako negocjator telefoniczny mają szanse na rozwój swojej kariery i regularne awanse. Pierwszy możliwy jest już po około pół roku – wówczas można objąć stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Wsparcia Windykacji, następnie Specjalisty, aż do Starszego Specjalisty. Kolejnymi etapami na ścieżce kariery są stanowiska Lidera Zespołu ds. Windykacji oraz Kierownika. Ponadto osoby zatrudnione pierwotnie na stanowisku negocjatora telefonicznego mają szanse awansować w całej strukturze Grupy Casus Finanse – o czym świadczy chociażby przypadek Marcina, który już po 2 miesiącach pracy odpowiedział na ogłoszenie rekrutacji wewnętrznej i zasilił zespół działu IT-SVD, zostając Specjalistą ServiceDesk. Dzięki temu pracuje obecnie na stanowisku zgodnym ze swoim wykształceniem – jest inżynierem sieci komputerowych.

Praca, którą da się lubić

Za co pracownicy lubią swoją pracę? Najbardziej za możliwość rozwoju, swobodę w działaniu oraz współpracę z ciekawymi ludźmi. Dodają, że jest to praca, która nie pozwala na rutynę. Każdy dzień negocjatora telefonicznego jest inny i przynosi dużo wyzwań ze względu na różnorodność realizowanych projektów. Ponadto w Grupie panuje zasada, że wszyscy pracownicy mówią do siebie po imieniu, co również spotyka się z dużą aprobatą. Ważnym i docenianym przez pracowników elementem jest także pakiet szkoleń wdrażających.

Praca negocjatora telefonicznego uczy i daje możliwości

Pracownicy, którzy zaczynali swoją karierę jako negocjatorzy telefoniczni, dostrzegają, że wiele nowych kompetencji nabyli właśnie na tym stanowisku. Wśród najważniejszych wymieniają: umiejętność negocjacji, motywowania, perswazji, dążenia do celu oraz zdolności komunikacyjne. Stali się asertywni i zyskali pewność siebie. Negocjatorzy zdobyli też umiejętność współpracy z klientem. Potrafią szybko podejmować decyzje, przy jednoczesnym panowaniu nad stresem i emocjami. Dodają, że praca ta uczy cierpliwości i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej szerokopojętych procesów windykacyjnych. Zgodnie podkreślają też, że tak jak w ich przypadku, może być początkiem ciekawej kariery.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Grupę Casus Finanse


Od 18 lat Grupa Casus Finanse prężnie działa w zakresie zarządzania ryzykiem, oferując swoje usługi zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Produkty i usługi Casus Finanse przeznaczone dla biznesu to szereg nowoczesnych narzędzi, które gwarantują klientom pełną obsługę obszaru usług prawno-finansowych i zarządzania wierzytelnościami w firmie – począwszy od monitoringu należności, poprzez windykację polubowną i wywiad gospodarczy, aż po windykację przedegzekucyjną i sądową.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.