P jak Przedsiębiorca

Prawo pracy, Czytelnia

Postanowiliśmy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przybliżyć pojęcia Przedsiębiorca, przedsiębiorczy i Przedsiębiorczość. Zobaczcie czy nam się to udało. Poniżej przedstawiamy w pigułce dostępne definicje.

 Przedsiębiorca to według Słownika PWN prowadzący przedsiębiorstwo.

Definicja obowiązująca w prawie polskim:

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo idąc dalej tym tropem czytamy- to: samodzielna jednostka gospodarcza obejmująca jeden zakład produkcyjny lub większą ich liczbę.

Więcej rozjaśniają nam pojęcia przedsiębiorczy czy przedsiębiorczość. Sprawdźmy!

Przedsiębiorczy to wykazujący się inicjatywą, energią i skutecznością w załatwianiu różnych spraw; obrotny (Słownik Języka Polskiego). Chętny do podejmowania różnych spraw i umiejący je pomyślnie załatwić (Słownik PWN).

Przedsiębiorczość to:

  • w teorii ekonomii swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji.
  • cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów (Encyklopedia Zarządzania)
  • zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w zawianiu różnych spraw (Wikisłownik)

Synonimy to energiczność, inwencja, werwa, dynamiczność, rozmach, operatywność, pomysłowość, obrotność (Słownik Wyrazów Bliskoznacznych).

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.