„Mieć przechlapane” jak polski menedżer?

Prawo pracy, Czytelnia

Najnowsze wyniki przeprowadzonego przez Aon badania pokazują, że zaangażowanie pracowników w ogromnym stopniu (59%) zależy od tego czy zaangażowany jest ich szef. Od jakości relacji z bezpośrednim przełożonym zależy również, jak postrzegają całe środowisko pracy – od kwestii zaufania do zarządu do oceny atrakcyjności wynagrodzenia.

Wyniki tegorocznego raportu potwierdzają, że polski menedżer znajduje się obecnie w trudnej sytuacji- pomiędzy przysłowiowym młotem, a kowadłem. Z jednej strony musi sprostać wyznaczonym celom przez zarząd, który naciska na realizację planów i dobre wyniki finansowe. Zaś z drugiej strony mierzy się z oczekiwaniami zespołu, który jasno wyraża swoje wymagania i potrzeby (niejednokrotnie coraz większe, szczególnie jeśli mamy w zespole pokolenie bardzo świadomych millenialsów). Skuteczny lider w dzisiejszych czasach to taki, który jednocześnie potrafi realizować cele biznesowe i dbać o motywację oraz zaangażowanie pracowników. Tymczasem zajmując pozycję „po środku” menedżerowie są coraz bardziej osamotnieni w swojej misji i spada ich zaangażowanie (4 p.p. w stosunku do roku 2016). Wysokie oczekiwania i odpowiedzialność związana z pełnioną rolą sprawiają, że na rynku pracy jest coraz mniej chętnych osób na kierownicze stanowiska, a firmy borykają się z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych szefów.

Pracodawco, spójrz na swojego menedżera!

Brak kierowniczych rąk do pracy to też efekt polityki stosowanej obecnie przez wiele firm, a mianowicie podwyższania wynagrodzenia pracownikom na niższych stanowiskach przy pominięciu szefów kierujących zespołami. Mamy rynek pracownika i taka sytuacja sprawia, że możemy przebierać w ofertach, co oczywiście jest bardzo pozytywnym efektem dużego spadku bezrobocia. Firmy muszą się starać by zatrzymać w organizacji swoich pracowników i mówimy tu nie tylko o wynagrodzeniu pieniężnym, ale także czynnikach pozafinansowych. Presja związana z podwyższaniem wynagrodzeń powoduje, że zarządy firm często inwestują w pracowników liniowych, na niższych szczeblach, a tym samym na podwyżki dla menedżerów po prostu brakuje pieniędzy w budżecie.
Jeśli umożliwimy naszym szefom efektywną pracę i zadbamy o ich zaangażowanie – oni pociągną swoich pracowników. Spójrzmy zatem, z jakimi wyzwaniami mierzą się polscy menedżerowie?

  • Tylko 33% menedżerów uważa, że procesy i procedury obowiązujące w firmie pozwalają im efektywnie pracować. To aż o 9 p. p. mniej niż w roku ubiegłym, kiedy pozytywną odpowiedź wskazało 42% kierowników i jest to jedna z największych bolączek tej grupy.
  • Menedżerowie narzekają również na brak efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami w organizacji, taką odpowiedź wskazało 68% respondentów.
  • Natomiast 65% uważa, że nie jest wynagradzana adekwatnie do wkładu pracy. Tutaj odnotowaliśmy wzrost niezadowolenia o 5 p. p. w stosunku do roku poprzedniego. Menedżerowie uważają też, że firma nie jest w stanie zatrzymać u siebie pracowników, którzy są dla niej ważni. Taką odpowiedź podało aż 69% respondentów na stanowiskach kierowniczych. Dla porównania wskaźnik ten w roku 2016 wynosił 63%.
  • Jednocześnie 64% menedżerów uważa, że organizacja, w której pracuje nie zatrudnia wystarczającej liczby pracowników, aby móc realizować stojące przed nią cele.

 Zanim zaczniemy mówić o angażującym przywództwie zadbajmy o zaangażowanie samych liderów.

Liczy się człowiek

Organizacje często skupiają się na budowaniu wizerunku własnego przedsiębiorstwa na zewnątrz jako przyjaznego miejsca do pracy. Wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy i trudnościami w pozyskaniu pracowników, firmy wydają na to mnóstwo pieniędzy. Zapominają jednak, że sam marketing się nie uda, jeżeli pracownicy, którzy każdy dzień spędzają w biurze, nie będą zadowoleni z panującej tam atmosfery ani dostatecznie zmotywowani. Brak spójności między wizerunkiem zewnętrznym firmy, a doświadczeniem z pracy w niej skutecznie niszczy zaangażowanie już w pierwszych miesiącach pracy. W tym kontekście duże znaczenie mają odpowiednie osoby na kierowniczych stanowiskach. Nawet dodatkowe benefity nie są w stanie zrekompensować pracownikom porozumienia z szefem. Organizacje często zapewniają pracownikom dzień spa czy abonament na obiady, modne jest też ostatnio dostarczanie do biura świeżych owoców i warzyw. Także same przestrzenie biurowe przechodzą rewolucje tak, by zapewnić jak największy komfort pracy. I bardzo dobrze. Jednak żaden z tych czynników nie zatrzyma pracownika w firmie, jeśli jego bezpośredni przełożony nie będzie dostępnym, inspirującym i po prostu fajnym szefem. Pamiętajmy, że rynek pracy dominuje obecnie pokolenie millenialsów, które ma większe potrzeby interpersonalne niż starsi pracownicy. Pracodawcy często odbierają to jako wygórowane wymagania młodego pokolenia. Musimy jednak zrozumieć, że czasy niedostępnego, groźnego wręcz szefa minęły. Aby odnieść sukces należy postawić na dobrego menedżera i odpowiednio zadbać o jego rozwój i satysfakcję z wykonywanej pracy, a zyskamy zespół lojalnych, zaangażowanych pracowników.

Menedżer niedoceniony?

Docenianie – również to pozafinansowe -  to jeden z głównych czynników angażujących Polaków. Tymczasem nasze badanie pokazują, że już sami menedżerowie nie czują się dostatecznie docenieni.  Wśród polskich menedżerów spada przekonanie, że zarządy firm dzielą się z nimi swoimi sukcesami. Tylko 40% badanych kierowników wskazało, że czuje się odpowiednio doceniona pozafinansowo przez zarząd. W poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 45%. Bardzo niepokojący jest fakt, że aż o 8 p. p. spadło wśród menedżerów postrzeganie swojej firmy jako jednego z najlepszych miejsc do pracy dla osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu jak ich. W tym roku tylko 40 % szefów uważa, że ich organizacja jest dobrym miejscem do pracy na stanowiskach menedżerskich.

...

Spójrzmy na najlepszych pracodawców - oni potrafią wynagrodzić dobrą pracę. Dzięki temu 67% badanych czuje się docenionych i ma poczucie sensu swojej pracy, a co za tym idzie - chętniej angażuje się w wykonywane obowiązki. Co ma zatem największy wpływ na zaangażowanie menedżerów? Szef musi przede wszystkim czuć się doceniony i szanowany, a także mieć przekonanie, że pracuje dla firmy o dobrej reputacji i jasnej wizji przyszłości.

Badanie dotyczące zaangażowania polskich pracowników przeprowadzone zostało na grupie blisko 72 tysięcy respondentów z  polskich 119 firm.

Drukuj artykuł
Magdalena Warzybok

Aon Hewitt, Warszawa

Talent Director. Specjalizuje się w projektach związanych z pomiarem i budowaniem zaangażowania pracowników, oceną i rozwojem przywództwa, zarządzaniem talentami i zarządzaniem energią.Wiodące tematy: trendy dotyczące satysfakcji i zaangażowania pracowników, rynku pracy, jak stawać się najlepszym pracodawcą, co pracownicy myślą o swoich firmach, szefach, jak budować angażujące środowisko pracy, jak być budować motywację i efektywność osobistą, digitalizacja środowiska pracy.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.