Jak grać fair play z pracownikami? Informuj, rozwijaj i doceniaj

Prawo pracy, Czytelnia


Dobrze przeprowadzona rekrutacja, jasno postawione zadania, cele adekwatne do stanowiska oraz szkolenia uzupełniające kompetencje niezbędne do realizacji zadań i celów budują silne relacje pomiędzy zatrudnionymi a firmą.

Specjaliści często podkreślają, że przejrzystość procesów kadrowych to istotny, choć często niedoceniany element współpracy na linii pracodawca – pracownik. Osoby, które czują się poinformowane i doceniane to kapitał, na którym powinno zależeć każdej firmie.

Przejrzystość procesów

Rekrutacja, wyznaczenie celów, ocena kompetencji oraz monitorowanie tego rozwoju to obszary ważne z perspektywy organizacji i osób w niej zatrudnionych. Co więcej pracownicy coraz częściej doceniają fakt, że mogą mieć dostęp do informacji na swój temat w dowolnym momencie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Takie narzędzie daje ogromne możliwości. Po pierwsze pracownik może sięgnąć do historii swojego zatrudnienia, ma dostęp do dokumentów takich jak deklaracje podatkowe czy RMUA, a po drugie ma punkt odniesienia i może na bieżąco śledzić realizację swoich celów oraz kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku. Wszystko jest transparentne i jawne. Przejrzystość procesów to ważny element pracy również dla menedżerów, którzy przy użyciu intuicyjnego narzędzia mogą w każdej chwili sprawdzić, jak pracownicy im podlegli realizują cele w odniesieniu do konkretnego stanowiska czy na tle zespołu. W ten sposób również osoby, które realizują swoje zadania powyżej oczekiwań mają szansę na rozwój i nowe wyzwania.

Zarządzanie pracownikami po nowemu

Innowacyjne systemy informatyczne wspierające twardy
i miękki HR to nowa generacja rozwiązań i doskonałe narzędzie w rękach menedżerów. To dzięki nim kadra kierownicza może przeanalizować efektywność pracowników czy ocenę realizacji zadań w odniesieniu do celów biznesowych firmy. Wszystko dzieje się w oparciu o twarde dane gromadzone w systemie, dostępne zarówno dla przełożonego jak i podległego mu pracownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu specjaliści ds. HR mogą sprawnie obsadzać właściwe osoby na odpowiednich stanowiskach, zachowując przy tym pewność, że działania pracowników są skoncentrowane wyłącznie na priorytetowych dla firmy obszarach. W oparciu o te dane, menedżerowie są także przygotowani do obsługi następstw i zastępstw, które pojawiają się na przykład w związku z przechodzeniem pracowników na emeryturę, korzystania z urlopu wychowawczego czy szerzej w przypadku zmian wynikających
z restrukturyzacji czy reorganizacji firmy.

Doceniony pracownik to dobry pracownik

Zarządzanie talentami to ważny punkt w strategii biznesowej firm. Obsługa tego obszaru wymaga narzędzi IT, które pozwolą uniknąć informacyjnego chaosu w postaci niezliczonej ilości rozproszonych danych i dokumentów. Dzięki narzędziom menedżerowie mogą w szybki i wygodny sposób zidentyfikować osoby o ponadprzeciętnych kompetencjach, skrócić czas potrzebny na zbieranie i analizę informacji o potrzebach szkoleniowych, zaplanować program rozwojowy i śledzić stopień realizacji jego poszczególnych etapów. W ten sposób mogą w łatwy sposób znaleźć następców na kluczowe stanowiska w organizacji oraz docenić osoby o ponadprzeciętnych umiejętnościach i wynikach. Tak kompleksowe podejście do zarządzania talentami może zwiększyć szanse na zatrzymanie w firmie pracowników, którzy w największy sposób przyczyniają się do sukcesu firmy.

...

Zasady fair play obowiązują również w miejscu pracy i przejawiają się w codziennej komunikacji z pracownikami, przejrzystości działań oraz dostępie do informacji. Jasno sprecyzowane cele, klarowna ścieżka kariery, dostęp do właściwych szkoleń czy możliwość wymieniania się wiedzą z innymi członkami zespołu to elementy, które wspierają codzienne zarządzanie zasobami ludzkimi i budują silną więź pomiędzy pracownikami a pracodawcą. W ten sposób firma daje sygnał osobom zatrudnionym, że są traktowani jak poważni partnerzy biznesowi, którzy mają realny wpływ na kształt organizacji i kierunek jej rozwoju.

Drukuj artykuł
Teresa Olszewska

Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., Warszawa

Ekspert informatycznego wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w firmie dostarczającej usługi związane z rozwiązaniem SAP HR i SAP SuccessFactors.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.