Jak działa model zatrudnienia wspomaganego?

Prawo pracy, Czytelnia

Przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą liczyć na szereg korzyści, w tym korzyści finansowe. Często jednak pracodawcy obawiają się wyzwań związanych z przystosowaniem się pracowników niepełnosprawnych do wykonywania zadań zawodowych oraz do fizycznego i społecznego środowiska pracy.


Zatrudnienie wspomagane polega na stopniowym wprowadzeniu niepełnosprawnego pracownika do przedsiębiorstwa w asyście profesjonalnej agencji. Za pośrednictwem tego modelu, zarówno przedsiębiorca (pracodawca-użytkownik), jak i pracownik, zyskują możliwość poznania zasad wspólnego funkcjonowania w środowisku pracy. Model gwarantuje odpowiednie doradztwo, tak aby pracodawca-użytkownik mógł przekonać się o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie, uzyskać pomoc w rozwiązaniu ewentualnych wyzwań związanych z ich zatrudnieniem. Dzięki modelowi zatrudnienia wspomaganego obie strony mają zapewnione stałe wsparcie agencji, która systematycznie ich przygotowuje, szkoli, asystuje, dba o przebieg całego procesu zatrudnienia i późniejszej wspólnej pracy.

Zatrudnienie wspomagane krok po kroku

1. Agencja zatrudnienia wspomaganego zatrudnia pracowników niepełnosprawnych i oddelegowuje ich do pracodawców-użytkowników na zasadach pracy tymczasowej lub outsourcingu personalnego.
2. Przy wsparciu agencji, osoba niepełnosprawna poznaje zasady funkcjonowania w środowisku pracy, natomiast pracodawca-użytkownik specyfikę pracy z osobą z dysfunkcjami.
3. Już od początku procesu, przez cały okres zatrudnienia, pracodawca-użytkownik zyskuje oszczędności poprzez optymalizację kosztów PFRON. Dodatkową korzyścią jest pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.
4. Przez cały okres trwania procesu zatrudniony i pracodawca-użytkownik są wspierani przez agencję.
5. Pracodawca-użytkownik, po wprowadzeniu pracownika do jego organizacji przez agencję, zyskuje możliwość bezpośredniego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w swoim przedsiębiorstwie.

Co zyskujesz?

Redukcję kosztów
W trakcie współpracy z agencją zatrudnienia wspomaganego, obniżasz koszty pracy oraz składki na PFRON, dzięki czemu zwiększasz swoją konkurencyjność.

Efektywnych pracowników
Agencja dysponuje szeroką bazą kandydatów, którym zapewnia stałe podnoszenie kwalifikacji. Dostarczani przez nas pracownicy efektywnie wykonują powierzone im zadania.

Odciążenie firmy
Agencja odciąża kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem w zakresie opieki i nadzoru nad pracownikami niepełnosprawnymi. Firma może zająć się realizacją strategicznych projektów.

Pozytywny wizerunek
Zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawca użytkownik kreuje wizerunek firmy jako wrażliwej i odpowiedzialnej społecznie.

Kompleksowe wsparcie profesjonalistów
Cały etap rekrutacji, przygotowanie pracownika do podjęcia pracy, wyszkolenie, przygotowanie otoczenia, wsparcie w początkowej fazie zatrudnienia – spoczywa na barkach agencji.

Kiedy warto skorzystać z usług agencji zatrudnienia wspomaganego?

Nie zatrudniałeś osób niepełnosprawnych
Obawiasz się wyzwań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych? Zlecając to wyspecjalizowanej agencji, przekonasz się, że cały proces będzie przebiegał sprawnie i przyniesie wiele korzyści Twojej firmie.

Zatrudniasz lub zatrudniałeś osoby niepełnosprawne
Masz już doświadczenie z pracownikami niepełnosprawnymi i chciałbyś zatrudnić ich więcej, nie obciążając Twojej firmy procesem rekrutacji? Agencja pomoże Ci w sprawnym doborze pracowników i ich wdrożeniu do Twojej firmy.

Drukuj artykuł
Jarosław Witkowski

Polski HR - A-Trybut SA, Kraków

Prezes Zarządu.
Ekspert z zakresu prawa pracy i form zatrudniania osób niepełnosprawnych, optymalizacji kosztów zatrudnienia, analizy stanowisk pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.