Ewidencja czasu pracy przy umowach zlecenie- zmiany 2017 r.

Prawo pracy, Czytelnia

Wiadomość o nadchodzących zmianach w ewidencji czasu pracy i minimalnej stawce godzinowej dla pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie oraz dla samozatrudnionych zaniepokoiła wielu przedsiębiorców. Nowe przepisy wchodzą w życie już od 1 stycznia 2017. Co należy wiedzieć o zmianach i kogo będą dotyczyły?


Co wprowadzają nowe przepisy?

Nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), obowiązująca od 01.01.2017 r. wprowadza minimalną stawkę godzinową w wysokości ponad 12 zł brutto, zwaloryzowaną o wskaźnik wysokości ustalanego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku wynagrodzenie minimalne na umowie o pracę wynosi 2000 zł brutto, a więc zwaloryzowana stawka godzinowa wyniesie 13 zł brutto za każdą godzinę wykonywanej pracy na umowie zlecenie oraz umowach o świadczenie usług. Ponadto wynagrodzenie pracownika będzie podlegało ochronie, która do tej pory dotyczyła tylko umów o pracę. Oznacza to, że pracownik nie będzie się mógł zrzec minimalnej stawki, ani przenieść do niej prawa na inną osobę.

Ustawa likwiduje również możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za staż pracy. Od 1 stycznia każdy, niezależnie od stażu pracy będzie miał prawo do minimalnej stawki godzinowej, a przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia nie będą brane pod uwagę dodatki za pracę w nocy.

Kolejne zmiany, jakie wprowadza ustawa to zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz regulacja sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Wszystkie nowości w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Co nowe przepisy oznaczają dla pracodawcy?

Oprócz konieczności podniesienia wynagrodzeń dla pracowników, pracodawca będzie zobowiązany do ustalenia sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Taki zapis może znaleźć się w umowie, a jeśli go nie będzie, zleceniobiorca musi dostarczać zleceniodawcy udokumentowaną informację o czasie pracy – w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Pracodawca ma obowiązek przechowywania tej ewidencji przez okres 3 lat.

Można spodziewać się wzmożonych kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż nowelizacja ustawy nakłada na inspektorów PIP dodatkowe uprawnienia dotyczące przestrzegania przepisów oraz legalności zatrudnienia. Kontrole takie mogą być prowadzone bez zapowiedzenia. Za naruszenie przepisów odnośnie minimalnego wynagrodzenia i ewidencji czasu pracy będzie grozić kara grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Jak uchronić się przed problemami?

Konieczność ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych na umowie zlecenie i samozatrudnionych pociąga za sobą wymóg archiwizacji dokumentów i dokładnego prowadzenia takiej ewidencji. Trzeba będzie poświęcić więcej czasu na planowanie i kontrolę czasu pracy, a także skrupulatnie archiwizować wszystkie dokumenty.

...

Niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z przykrymi konsekwencjami i wysokimi mandatami. Dlatego polecamy już dziś wdrożyć do firmy odpowiednie procedury i nie czekać na ostatnią chwilę.

Drukuj artykuł
Radosław Głowaty

kadromierz.pl., Wrocław

Co Funder, CEO firmy oferującej wygodną aplikację do planowania grafików pracy online, oraz rejestracji, kontroli i rozliczania czasu pracy pracowników i zleceniobiorców.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.