Elastyczny czas pracy

Prawo pracy, Czytelnia

Zmiany dotyczą dwóch zasadniczych kwestii: możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz wprowadzenia ruchomego czasu pracy.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego może nastąpić maksymalnie do 12 miesięcy, a nie jak to było dotąd do 4. W praktyce oznacza to dostosowanie czasu pracy personelu firmy do liczby zleceń. W okresach martwych, gdzie liczba zleceń jest mniejsza lub minimalna pracownik będzie mógł kończyć pracę odpowiednio wcześniej z zastrzeżeniem wydłużenia jego czasu pracy w okresach obsługiwania przez firmę dużej liczby zleceń.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy ma na celu zapewnienie pracownikom możliwości godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. Oznacza to, że pracownik będzie mógł rozpoczynać pracę w różnych godzinach w zależności od dnia tygodnia np. między 8-11.

Z punktu widzenia praw pracownika Kodeks zachowuje gwarancje wypoczynku. Utrzymane zostaje prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby oraz 35- godzinnego w ciągu tygodnia. Kobiety w ciąży, rodzice małych dzieci oraz pracownicy młodociani dalej pozostają pod szczególną opieką.

Zostaje również zachowanego prawo pracownika do wynagrodzenia za nadgodziny, jednak pracodawca w dalszym ciągu może rekompensować dłuższy czas pracy wolnym dla pracownika.

Zmiany dotyczące czasu pracy mogą zostać wprowadzone jedynie za zgodą Związków Zawodowych, a w przypadku ich braku za zgodą przedstawicieli pracowników.

 

Źródło: MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.