Branża ma znaczenie

Prawo pracy, Czytelnia

Najwyższe wynagrodzenia kierownicy projektów otrzymywali w telekomunikacji – mediana wynagrodzeń wynosiła tam 9 165 PLN brutto miesięcznie. Nieco mniej zarabiali pracujący w IT – ich przeciętne wynagrodzenia były niższe o 165 PLN. W branży energetycznej, budownictwie i przemyśle lekkim kierownicy projektów przeciętnie zarabiali nie mniej niż 8 tys. PLN. Mediana płac osób zarządzających projektami w przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu wyniosła 6 050 PLN.

Tabela 1. Wynagrodzenia kierowników projektów

branża

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

telekomunikacja

6 150

9 165

12 700

technologie informatyczne

6 000

9 000

12 000

energetyka

6 147

8 300

10 000

budownictwo

5 500

8 000

11 000

przemysł lekki

5 928

8 000

13 000

przemysł ciężki

6 000

7 550

10 000

usługi dla biznesu

4 500

6 050

8 700

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Warto zwrócić uwagę na najlepiej zarabiających pracowników w przemyśle lekkim oraz telekomunikacji. Zarobki co czwartego kierownika projektu przekraczały tam – odpowiednio – 13 000 i 12 700 PLN, co było kwotą zdecydowanie wyższą niż w innych branżach. Przyczyn można doszukiwać się w udziale premii w wynagrodzeniu całkowitym, który był najwyższy właśnie w branżach telekomunikacji i przemyśle lekkim.

Wykres 1. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym kierowników projektów

 

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 rok

Najpopularniejsze benefity

Kierownicy projektów najczęściej korzystali z służbowych telefonów komórkowych –dysponowało nimi 71% respondentów. Nieco rzadziej pracownicy otrzymywali przenośny komputer (65%). Opłacony przez pracodawcę dostęp do prywatnej opieki medycznej bądź zajęć sportowo-rekreacyjnych, dostawało odpowiednio 40 i 30% respondentów. Samochód służbowy otrzymywał co piąty pracownik. Na benefity takie jak: możliwość pracy zdalnej, ryczałt na paliwo czy też świadczenia związane z ubezpieczeniami i szkoleniem mogło liczyć mniej niż 20% kierowników. Do najmniej popularnych świadczeń pozapłacowych należały m.in. kredyty preferencyjne, udziały w zysku czy też prywatne szkoły dla dzieci.

Wykres 2. Świadczenia pozapłacowe otrzymywane przez kierowników projektów

 

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący w wielkich korporacjach – połowa z nich zarabiała pomiędzy 7 a 12,5 tys. PLN brutto miesięcznie. Kierownicy projektów, zatrudnieni w dużych i średnich przedsiębiorstwach, zarabiali przeciętnie 7 750 PLN brutto miesięcznie lub mniej. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach – ich mediany płac wynosiły odpowiednio 5 tys. oraz 6 tys. PLN brutto miesięcznie.

Wykres 3. Wynagrodzenia kierowników projektów w przedsiębiorstwach różnej wielkości

 

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Kapitał polski czy zagraniczny?

Kierownicy projektów, zatrudnieni w przedsiębiorstwach o przewadze kapitału zagranicznego, zarabiali przeciętnie o połowę więcej niż w firmach polskich – połowa osób otrzymywała ponad 9 tys. PLN. W polskim przedsiębiorstwie na takie zarobki mógł liczyć tylko co czwarty pracownik.

Wykres 4. Wynagrodzenia kierowników projektów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

 

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Drukuj artykuł
Andrzej Kuczara

Sedlak & Sedlak, Kraków


Redaktor portalu wynagrodzenia.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.