Twardy HR

Prawo pracy, Czytelnia

Pracownicy działów HR oraz osoby zainteresowane tym obszarem znają i często posługują się terminem „twardy HR”. Co oznacza to pojęcie?

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z ang. Human Resources (HR) opiera się na aspekcie miękkimi twardym zarządzania. Kadry i płace to właśnie „twardy HR”. Ale co dokładnie oznacza ten termin?

Podkreśla wymiar ilościowy i ekonomiczny zarządzania kadrami. Odnosi się do czynności administracyjnych, zarządzania płacami, czasem pracy, organizacją pracy, kwestiami prawnymi.
Najprościej mówiąc „twardy HR” mówi o zadaniach pracownika działu kadr, które skupiają się na wymiernych i często policzalnych efektach wykonywanych czynności.
Ponadto dodać można, że działa w dość zdefiniowanym i określonym otoczeniu prawno- ekonomicznym, które bezpośrednio je warunkuje.

Praca w tym dziale wymaga stałego uzupełniania wiedzy z zakresu zmian prawnych, wprowadzania nowych przepisów, udoskonalania narzędzi pracy, zmian w organizacji pracy itp.

Osoba planująca rozpoczęcie kariery w tym obszarze powinna zdawać sobie sprawę z tego, że praca w tym dziale wymaga określonych predyspozycji oraz podstawowych kwalifikacji.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.