Z cyklu HR Prestige: Kinga Bloch HR Director Atos Poland Global Delivery Center

HR Wywiad

Rozmawiamy z Kingą Bloch HR Director Atos Poland Global Delivery Center.

Z Atos związana jest od 2008 roku. Zarządza zasobami ludzkimi oraz odpowiada za tworzenie przyjaznego i rozwojowego środowiska pracy. W międzynarodowych strukturach Atos odpowiedzialna jest za International Mobility. Za jej czasów firma czterokrotnie zdobywała podium w rankingu Great Place to Work oraz dwukrotnie z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymała tytuł „Kreator Miejsc Pracy”. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe wyniesione ze współpracy z międzynarodowymi organizacjami.

Jest Pani managerem HR z długoletnim stażem i licznymi sukcesami na koncie. Certyfikaty Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce przez 4 lata z rzędu w połączeniu z dynamiką zatrudnienia sięgającą 1000 osób rocznie – to zjawisko bardzo unikatowe na rynku, a tym samym spektakularny wyczyn. W jaki sposób udało się to wszystko osiągnąć? Jaka jest recepta na sukces?

Kinga Bloch: Dziękuję. Oprócz ciężkiej pracy – obserwowane wyniki to efekt skrupulatnie planowanych procesów, umiejętności zarządzania zmianą w bardzo dynamicznym otoczeniu przy jednoczesnym zaangażowaniu i pasji, którą należy zarażać swoich współpracowników. Bardzo istotnym elementem jest świadomość, że ciągłe podnoszenie poprzeczki ma sens tylko w połączeniu z radością z pokonywania kolejnych wyzwań. Istotne czynniki to wiara w zespół, w ludzi, no i oczywiście w sukces! Okazywanie współpracownikom zaufania do nich kreuje zaangażowanie, a wtedy na efekty wystarczy już tylko cierpliwie czekać. Receptą na sukces jest stworzenie zgranego i zaangażowanego zespołu funkcjonującego na bazie jednolitych, transparentnych zasad, które w równym stopniu obowiązują wszystkich i bazują na wartościach takich jak jedność, wzajemny szacunek i zaufanie.

To bardzo istotne wnioski, świadczące nie tylko o ogromnym doświadczeniu, ale również dojrzałości. Co jest Pani mottem w zarządzaniu zespołem HR i tworzeniu tak dużej i prężnej organizacji?

Kinga Bloch: Dojrzałość i świadomość podejmowanych decyzji to ważna cecha, która powinna być wartością dla każdego menedżera HR. Dla mnie prawdziwą sztuką jest umiejętność połączenia dojrzałości z entuzjazmem. Tylko entuzjazm porywa do działania, motywuje nas i pozytywnie nastawia. Tworzenie wartości poprzez naszą pracę – jest to czynnik wart zaangażowania i poświęcenia. Nie jest sztuką osiąganie ciągle to nowych szczytów, ale sprawianie, aby współpracownicy sami chcieli je osiągać.

Drugi rok z rzędu firma Atos otrzymała z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodę w konkursie „Kreator Miejsc Pracy”, a przed kilkoma miesiącami kolejny rok z rzędu znalazła się także w czołówce najlepszych pracodawców w rankingu przygotowywanym przez Instytut Great Place to Work, w kategorii firm powyżej 500 Pracowników. Co jest powodem tego sukcesu?

Kinga Bloch: To prestiżowe wyróżnienie jest wynikiem dynamicznego rozwoju naszej firmy i jej oddziałów w Bydgoszczy i we Wrocławiu. Wierzymy, że Atos jest organizacją, która w naturalny sposób przyciąga tysiące młodych osób z całej Polski - niekoniecznie ekspertów informatyki. Dzięki jasnej ścieżce szkoleń pomagamy zdobyć wiedzę z zakresu IT. Gwarantujemy nie tylko pracę, szkolenia czy benefity, lecz także umożliwiamy pracę zdalną, wspierając również aktywność naszych pracowników poza godzinami pracy. Zależy nam na zapewnieniu optymalnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
Nasze uczestnictwo w badaniu Instytutu Great Place to Work, to jeden z kilku obszarów strategicznego programu Atos "Wellbeing@work". Program ten koncentruje się na obszarach związanych z tworzeniem przyjaznego miejsca pracy. W badaniu ocenie podlega to, w jaki sposób Pracownicy postrzegają Atos jako miejsce pracy, a informacje te są dla nas niezwykle ważne. Z badania dowiadujemy się, jakimi jesteśmy managerami i co jeszcze możemy poprawić w zakresie komunikacji oraz operacyjnego zarządzania firmą. Oddziały korporacji Atos znajdują się na wszystkich kontynentach. Łącznie zatrudniamy 93 tysiące Pracowników – dlatego opinia na temat firmy jest dla nas tak ważna. Instytut bada firmy i korporacje działające w różnych krajach. Dzięki temu możemy obserwować wyniki lokalne na tle globalnie zebranych rezultatów Atos. Możemy także porównać naszą organizację z innymi korporacjami biorącymi udział w badaniu (w tym roku były to 63 firmy na rynku polskim). Wyniki tego badania udowadniają między innymi, że elastyczny czas pracy jest elementem najwyżej cenionym – ok. 45% Pracowników naszej firmy pracuje zdalnie.

Jak to się dzieje, że atmosfera w Atos jest tak sprzyjająca współpracy i zasługuje na nagrody?

Kinga Bloch: Pracownicy Atos mają możliwość rozwoju dzięki szkoleniom technicznym, językowym, jak i tzw. miękkim. Ponadto gwarantujemy pakiet świadczeń socjalnych, w tym: ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną, pakiet relokacyjny, czy też karty sportowe Multisport. Ważny jest dla nas work-life balance, dlatego staramy się wspierać indywidualne inicjatywy naszych Pracowników. W naszym portfolio znajdują się również takie programy jak b-aktiv, czy globalna platforma „Revitalized”, do wspierania kulturalnych i sportowych aktywności. Cieszy nas również fakt, że nasi Pracownicy angażują się we wszelkiego rodzaju akcje dobroczynne – w tym wypadku, jako firma odpowiedzialna społecznie, również staramy się współuczestniczyć w tego typu działalności i budować podłoże do organizacji wspólnych inicjatyw. Jesteśmy szczęśliwi, że Atos, jako firma licząca dziś ponad 4 000 Pracowników w Polsce, staje się wspólnym mianownikiem dla wielu ciekawych i częstokroć szczytnych przedsięwzięć. Pracownicy Atos łączą się w grupy dyskusyjne, wspólnie planują aktywności sportowe lub uczestniczą pod logo Atos w sportowych, niekiedy bardzo poważnych i nośnych przedsięwzięciach.

Jaki jest sposób na budowanie i wzmacnianie relacje z Pracownikami?

Kinga Bloch: Po każdym badaniu Instytut prezentuje szczegółowe wyniki dla Zarządu. Analizujemy je i porównujemy z poprzednimi latami. Obserwujemy też trendy w naszej branży. Mamy jasny obraz tego, jak zmieniają się istotne elementy podlegające badaniu: atmosfera pracy, wiarygodność kierownictwa, szacunek wobec Pracowników, zaufanie do pracodawcy oraz koleżeństwo w relacjach pomiędzy przełożonymi a Pracownikami.

Badanie składa się z dwóch części – ankiety pracowniczej oraz audytu kulturowego. Największy wpływ na wynik ma ankieta badająca tzw. trust index, dzięki której wiemy, jakim zaufaniem Pracownicy darzą poszczególne struktury firmy. Audyt kultury organizacyjnej polega zaś na analizie praktyki zarządzania personelem, sposobów jakimi firma komunikuje się z Pracownikami oraz jak dba o polepszanie warunków pracy. Dzięki tym informacjom możemy dokonać weryfikacji tego, co firma deklaruje z tym, co Pracownicy sądzą na jej temat. Na podstawie wyników omawianych przez Instytut, szefowie departamentów Atos, wspólnie z działem HR i Zarządem firmy, szczegółowo analizują dostępne informacje i na tej podstawie typowane są obszary, które w danym roku będziemy doskonalić. Przez ostatnie 3 lata skupiliśmy się na poprawianiu warunków pracy. Cały czas trwa rozbudowa naszej organizacji. Zarówno w Centrum Usług w Bydgoszczy jak i we Wrocławiu przybywa nam średnio 80 nowych Pracowników miesięcznie. Tam rozwijamy naszą infrastrukturę biurową. Stąd tak duży nacisk na to, by warunki pracy były coraz lepsze.

Jak wygląda ścieżka kariery w Atos?

Kinga Bloch: Istnieją dwie zasadnicze ścieżki – ekspercka i menedżerska. Na ścieżce eksperckiej mamy do czynienia z szeroko rozumianym IT. Uzupełniając wiedzę i poznając nowe technologie, Pracownik może zdobywać kolejne szczeble kariery eksperckiej. Na ścieżce menedżerskiej lider zespołu wraz ze zdobywanym doświadczeniem ma natomiast możliwość rozwoju w kierunku zarządzania projektami i zespołami. Kierunki tych karier mogą się swobodnie przeplatać, wszystko zależy od chęci i umiejętności naszych Pracowników.

Kogo poszukuje firma Atos?

Kinga Bloch: Osób ambitnych, dynamicznych, które znają języki obce i nie boją się wyzwań w zakresie nowych technologii. Poszukujemy zarówno kandydatów ze znajomością zagadnień IT, jak i języków obcych (w szczególności angielskiego, niemieckiego lub francuskiego). Jesteśmy jednak otwarci również na zatrudnienie osób bez doświadczenia, ale z potencjałem - otwartych na naukę i rozwój w branży IT. Dla tej właśnie grupy mamy przygotowany profesjonalny program szkoleniowy – Atos Academy - który pozwala na szybką i skuteczną adaptację do środowiska pracy. Najwięcej wyzwań niosą za sobą projekty rekrutacyjne, które wymagają łączenia kompetencji technicznych i językowych na wysokim poziomie. Kandydaci zazwyczaj w swoich ścieżkach rozwoju koncentrują się na jednym z powyższych obszarów. Dla nas, jako firmy obsługującej głównie klientów zagranicznych, jest to szczególnie atrakcyjna kombinacja kompetencji, którą zdecydowanie warto rozwijać w równym stopniu już od początku.

Dziękujemy za rozmowę.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.