Paweł Kwiatkowski: Hackathony to źródło innowacji i talentów dla firmy

HR Wywiad

Z Pawłem Kwiatkowskim, jednym z założycieli ChallengeRocket.com największej  w Europie platformy do organizacji hackathonów, rozmawiamy o zwiększającej się popularności hackathonów i ich zaletach.

W jaki sposób hackathony zmieniają  podejście przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacji?

Paweł Kwiatkowski: W tradycyjnym modelu pracy organizacji - poszukiwanie innowacji spoczywa na dziale R&D. Odpowiedzialność za realizację innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych zazwyczaj przypisuje się garstce osób. Wraz z pojawieniem się hackathonów  widzimy zmianę tego paradygmatu. Firmy wprowadzające innowacje podczas hackathonu  pracują ze wszystkimi osobami zatrudnionymi w organizacji. Pozwala to działowi R&D na współpracę z całą organizacją w celu syntezy pomysłów, dostarczenia tzw. proof of concept i znalezienia nowych rozwiązań.

Hackathony mają też inne zalety w porównaniu z tradycyjnymi procesami zarządzania innowacjami. Wykorzystuje się w nich metodyki zwinne, promuje multidyscyplinarną współpracę, a  cykle innowacji są krótsze - co jest zdecydowanie lepiej dostosowane do szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Duże firmy od lat stosują hackathony w procesie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. Ostatnio również coraz więcej firm średniej wielkości  zaczyna wykorzystywać je w celu zwiększania swojej przewagi konkurencyjnej. Obserwujemy też dwa różne podejścia firm w kontekście pozyskiwania innowacji- hackathony zamknięte lub otwarte.

Jaka jest różnica pomiędzy hackathonami zamkniętymi a otwartymi?

Paweł Kwiatkowski: Hackathony zamknięte są wykorzystywane do generowania innowacyjnych pomysłów wewnątrz organizacji. Eliminują potrzebę długich dyskusji i niekończących się spotkań na temat tego  czy dany pomysł przeobrazić w produkt/usługę czy też nie.  Powstałe podczas hackathonu prototypy pozwalają od razu podjąć właściwą decyzję dotyczącą wdrożenia lub odrzucenia danej idei. Efektem “ubocznym” hackathonu jest możliwość współpracy i integracji osób z różnych działów w firmie.

Z kolei hackathony otwarte są coraz częściej wykorzystywane przez firmy, które chcą pozyskać nowatorskie pomysły z różnych ekosystemów zewnętrznych. Ostatnio przeprowadziliśmy hackathon dla Banku Zachodniego WBK, gdzie 31 zespołów składających się z programistów, grafików, marketingowców w ciągu 26 godzin miało za zadanie zaprojektować rozwiązania, które mają charakteryzować bankowość przyszłości (www.challengerocket.com/pl/bankitup). Powstały bardzo ciekawe rozwiązania, z których część zostanie wdrożona przez bank. Pokazuje to, że w ciągu naprawdę krótkiego czasu, zewnętrzna grupa specjalistów z różnych dziedzin może stworzyć szereg ciekawych i gotowych do wdrożenia pomysłów.

Poza innowacjami czy są jakieś inne istotne powody dla których firmy powinny organizować hackathon?

Paweł Kwiatkowski: Można podać liczne argumenty przemawiające za tym, aby firmy organizowały swoje hackathony – począwszy od rekrutacji nowych talentów, promocji swoich produktów, zwiększania zaangażowania pracowników, a kończąc na budowaniu wizerunku marki. Dziesiątki firm na świecie z branż IT, FMCG, motoryzacyjnej czy budowniczej wykorzystują hackathony w swojej strategii rozwoju.

Liczba programistów uczestniczących w hackathonach wzrasta w niewiarygodnym tempie. Hackathon to miejsca, w którym mogą oni poćwiczyć lub nabyć nowe umiejętności, zdobyć doświadczenie w zakresie nowych narzędzi i technologii, które mogą wykorzystać w swoich przyszłych projektach. To wyjątkowa okazja, aby firma mogła się w pełni zaangażować i zbudować relacje z programistami w bardzo skoncentrowanym środowisku. Jest to również świetny sposób na obserwowanie, w jaki sposób indywidualna osoba zajmuje się trudnym projektem w bardzo krótkim czasie. Hackathony umożliwiają firmom uzyskanie natychmiastowego feedbacku do ich oferty produktowej (jak można je zmienić/poprawić)– co znacząco zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku w aspekcie coraz to szybszej ewolucji technologii.

Hackathony to również doskonały sposób na zbudowanie profesjonalnego wizerunku pracodawcy. Firma ma możliwość pokazania się potencjalnym pracownikom przez pryzmat realizowanych projektów, wartości które wyznaje czy też sposobów pracy. Organizując pierwszy w Polsce hackathon dla instytucji kultury pod patronatem IBM, programiści mogli wykorzystywać do tworzenia swoich rozwiązań produkty tej firmy, dzięki czemu zapoznali się z jej ofertą produktową. Coraz częściej pojawiają się też profilowane hackathony np. tylko dla kobiet. Pozwala to organizacji pokazać się jako atrakcyjna firma, która wspiera kobiecy potencjał.

Jakie są niezbędne składowe udanego hackathonu?

Paweł Kwiatkowski: Aby hackathon zakończył się sukcesem trzeba wcześniej sprecyzować jasną wizję tego co chcemy osiągnąć. Najpierw określmy swój cel na przykład : pozyskanie innowacji, marketing produktowy, promocja marki pracodawcy, pozyskanie określonej liczby CV potencjalnych pracowników  itp. Następnie określamy problem, który chcemy rozwiązać i tworzymy tematy do hackathonu. Ważne jest również wybranie odpowiedniej grupy docelowej. Np. jeden z naszych klientów zdecydował się tylko na zaproszenie osób mających co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu na Andorid lub iOS wraz z umiejętnością pracy na bazach danych.

Wreszcie, być może najważniejszym elementem definiującym udany hackathon to implementacja najlepszego rozwiązania. Po zakończeniu hackathonu należy mieć przygotowany plan co można zrobić z wygranymi pomysłami i jak je z powodzeniem zaimplementować.

Jaki jest najważniejszy powód, dla którego organizacje powinny zorganizować hackathon w tym roku?

Paweł Kwiatkowski: Główne powody dla firm na organizację swojego hackathonu to wytworzenie innowacji poprzez wykorzystanie tzw. mądrości tłumu oraz rekrutacja najlepszych na rynku talentów. Klient łącząc się z pomysłową i aktywną społecznością platformy ChallengeRocket - daje sobie szansę na pozyskanie całkowicie nowych sposobów na rozwój produktu, marketing, branding i rekrutację.

Dziękujemy za rozmowę.

Dowiedz się jak można używać hackathony do innowacji, zaangażowania pracowników, budowania marki pracodawców czy przyciągnięcia najlepszych talentów, więcej o kompleksowych rozwiązaniach na www.challengerocket.com

Drukuj artykuł
Paweł Kwiatkowski

Challengerocket.com

Co-founder, CTO. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w Shell oraz Siemens. Współzałożyciel firmy Intelimind - wielokrotnie nagradzanym studio deweloperskim oprogramowania mobilnego. Absolwent elektroniki i zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.