Ruszyły zgłoszenia do konkursu Złote Wachlarze 2015

BIZNES

W tym roku po raz trzeci, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) przyzna nagrody w ramach konkursu Złote Wachlarze. Do 22 listopada przyjmowane są zgłoszenia kandydatów w kategorii Osoba oraz Instytucja. Konkurs ma wyróżnić tych, którzy przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Gala Złotych Wachlarzy i uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 18 grudnia, podczas Międzynarodowego Dnia Migranta. Konkurs Złote Wachlarze adresowany jest do instytucji z sektora państwowego, pozarządowego i prywatnego. Swoje zgłoszenia mogą nadsyłać m.in. organizacje pozarządowe, miasta, gminy, instytucje publiczne, firmy prywatne czy media. Inicjatywa zwraca uwagę na mobilność ludzką, która stała się charakterystyczną cechą współczesnych społeczeństw. Obecnie ponad 230 milionów mieszkańców globu to migranci. W obecnej sytuacji międzynarodowej, tematyka migracyjna oraz kwestia wspierania integracji migrantów nabiera szczególnego znaczenia.

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym państwem dla osób z zagranicy. Najwięcej cudzoziemców przybywa z Ukrainy, Wietnamu, Rosji, Białorusi i Chin. Mogą być oni wielką szansą dla naszego rynku pracy i samego społeczeństwa, mając na względzie sytuację demograficzną Polski. Aby w pełni wykorzystać potencjał migracji, bardzo ważne jest wspieranie migrantów w przystosowaniu się do życia w nowym kraju i kulturze, a także odpowiednie przygotowanie zarówno instytucji, jak i społeczeństwa polskiego do ich przyjęcia i zaakceptowania. Istotne jest pokazanie, że migranci są częścią naszego społeczeństwa i bardzo często przywożą ze sobą bogatą „walizkę” doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Zdecydowana większość migrantów w Polsce to migranci ekonomiczni oraz – coraz częściej – studenci. Priorytetem wielu uczelni stały się więc działania w kierunku umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Obecnie w Polsce studiuje ponad 46 tysięcy migrantów. Drzemie w nich ogromny potencjał, dlatego bardzo ważne jest, aby promować działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat migracji oraz korzyści z nich płynących, a także wspierać szeroko rozumianą integrację migrantów – podkreśla Anna Rostocka, dyrektor Biura IOM w Warszawie.  

Nagroda Złotych Wachlarzy zostanie przyznana przez Kapitułę konkursową, w skład której wchodzą autorytety z zakresu migracji, demografii oraz ekonomii. Przewodniczącą kapituły jest Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie. Pozostali członkowie to: Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Stachańczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. W tegorocznej Kapitule zasiadał także ubiegłoroczny Laureat konkursu, Abdulcadir Gabeire Farah - Prezes Fundacji dla Somalii, który zginął we wrześniowym zamachu w Somalii.

Kandydatów zgłaszać można na stronie www.złotewachlarze.pl do 22 listopada 2015. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając dane instytucji zgłaszającej oraz kandydata, a także uzasadnienie wyboru, przedstawiające działania podejmowane przez pretendenta do nagrody. Z otrzymanych zgłoszeń Kapituła konkursu wybierze Nominowanych, a następnie w drodze głosowania, Laureatów w kategorii Osoba i Instytucja. Plebiscyt na Nagrodę Publiczności odbędzie się w grudniu, również za pośrednictwem strony www.złotewachlarze.pl. Głosowanie otwarte będzie dla wszystkich zainteresowanych tematyką migracyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 grudnia 2015 r. w Międzynarodowy Dzień Migranta, podczas Gali Złotych Wachlarzy w Warszawie. Konkurs Złote Wachlarze stanowi część projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce realizowanego przez IOM i Urząd ds. Cudzoziemców, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym konkursu jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.