Raport „Employer Branding w Polsce 2017”: Bez strategii będzie coraz trudniej

BIZNES

Tylko 14% polskich pracodawców w 2017 roku posiada jasno sprecyzowaną strategię employer brandingową, a 32% nadal nad nią pracuje. Tak wynika z Raportu Employer Branding w Polsce 2017. W sytuacji umacniającego się rynku pracownika, taka informacja budzi zdziwienie, zwłaszcza że aż 86% badanych uznało, że posiadanie strategii employer brandingowej wpływa na łatwość przyciągania kandydatów do firmy.

Już niemal każda polska firma zetknęła się z problemami z pozyskaniem kandydatów do pracy. Dane Eurostat z kwietnia 2017, w których bezrobocie w Polsce oszacowane jest na poziomie 4,8%, są dla pracodawców jasnym sygnałem, że zdobycie pracownika, jego zaangażowanie i utrzymanie w długim terminie, będą coraz większym wyzwaniem. Wśród polskich pracodawców widoczne jest większe zainteresowanie employer brandingiem, ale jego wyrazem są głównie kampanie wizerunkowe, które mają przyciągnąć kandydatów. Jednak czy takie punktowe działania są wystarczające do stworzenia trwałego i mocnego wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów?

Strategia EB przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym

Czemu warto podejmować działania wizerunkowe w sposób strategiczny? Sami uczestnicy badania „Employer branding w Polsce 2017” uznali, że przynosi to szereg korzyści dla firm, wśród których najważniejsze są: łatwość przyciągania talentów, spójna komunikacja firmy, lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej oraz większe zaangażowanie pracowników. Ma też wpływ na koszty działalności firmy, chociażby poprzez zmniejszenie rotacji pracowników, obniżenie kosztów rekrutacji czy mniejsza absencja chorobowa. posiadanie strategii na koszty działalności firmy, jak chociażby zmniejszenie rotacji pracowników czy obniżenie kosztów związanych z rekrutacją. Strategiczność działań EB w firmie daje moc, której nie zastąpi nawet najlepsza pojedyncza kampania wizerunkowa i przynosi zyski wszystkim zainteresowanym stronom: firmie, pracownikom, kandydatom i właścicielom/akcjonariuszom firmy. Bez strategicznego podejścia do budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku marki pracodawcy firmy mogą tracić na atrakcyjności, a przez to również na konkurencyjności.

Czy firmy są gotowe na zmiany?

Rośnie liczba organizacji, które są otwarte na zmiany, nadchodzące trendy oraz potrzeby kandydatów i pracowników. Jednak nie w takim tempie, na jakie wskazywałyby chociażby wyzwania demograficzne. Czas najwyższy, żeby osoby zajmujące się budowaniem marki pracodawcy w organizacjach zadały sobie kilka pytań. Czy employer branding jest osadzony w biznesowym ekosystemie firmy? Czy osoby odpowiedzialne za EB w firmie wiedzą, jakie są potrzeby biznesowe i nadchodzące trendy, które mogą mieć wpływ na działalność firmy w najbliższym czasie? Czy EB jest prawdziwym partnerem biznesu w firmie? Kto odpowie na te pytania twierdząco, wygra.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem: http://www.hrminstitute.pl

Raport „Employer Branding w Polsce 2017”
HRM Institute już po raz szósty udostępnia raport opracowany na podstawie badania Employer Branding w Polsce. Jest to jedyne w Polsce badanie, które pokazuje w sposób kompleksowy, jak zmienia się w naszym kraju podejście do employer brandingu na przestrzeni ostatnich lat. Czy firmy mierzą skuteczność działań employer brandingowych? Które firmy, w opinii samych employer brandingowców i HRowców, są liderami EB na polskich i światowych rynkach? Na te i inne pytania odpowiedzieli pracodawcy w badaniu. Porównując dane z kilku lat, widać pewne zmiany na naszym rynku EB. Widać też, jak wiele jeszcze jest do zrobienia.

Informacje o badaniu Employer Branding w Polsce
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i trwało od stycznia do kwietnia 2017 roku. Link do badania był skierowany do polskich pracodawców, a w szczególności do przedstawicieli działów HR, EB, marketingu i komunikacji odpowiedzialnych w firmach za działania employer brandingowe. W bieżącej (szóstej już) edycji badania wzięło udział 399 pracodawców z całej Polski.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym raportu jest HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.