Outsourcing napędza polski rynek pracy

BIZNES


W 2015 roku w sektorze outsourcingu powstanie blisko 2 tys. nowych miejsc pracy. Według danych ekspertów na rynku działa już około 470 centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym. Coraz śmielej w tym segmencie poczynają sobie także polskie firmy.Ich zaletami jest znajomość lokalnych uwarunkowań i rodzimego rynku pracy oraz umiejętność wykorzystania atutów, takich jak położenie geograficzne, zasoby ludzkie czy siatka logistyczna do rozwoju outsourcingu. Eksperci szacują, że w 2015 roku w centrach usług biznesowych w Polsce będzie pracowało już 170 tys. osób.

Centra usług biznesowych najczęściej koncentrują się w Polsce na procesach związanych z obsługą klienta, księgowością, usługami finansowymi, a także HR. Coraz częściej spotykamy się także z sytuacjami, kiedy firmy potrzebują np. całego działu IT wraz z biurem i odpowiednim, nowoczesnym sprzętem. Są to działania, które szeroko wykraczają poza tradycyjne ramy outsourcingu usług czy procesów zatrudnienia, które kojarzą się częściej z pracą fizyczną czy telemarketingiem. Nowoczesne działania w sektorze BPO (Business Process Offshoring) charakteryzują się przede wszystkim elastycznością, innowacyjnym podejściem i wysoką jakością świadczonych usług.

Według ekspertów, aby Polska utrzymała wysoki poziom usług outsourcingowych, powinna koncentrować się na podnoszeniu swojej inwestycyjnej atrakcyjności w trzech obszarach: wsparcia dla inwestorów zagranicznych, edukacji zorientowanej na praktykę biznesową oraz międzynarodowej promocji.

Bez względu czy zapotrzebowanie dotyczy kasjerów do sieci hipermarketów, czy tak bardzo pożądanych ostatnio na rynku pracy programistów Polska ma ogromny potencjał jako outsourcingowe wsparcie największych światowych koncernów. Dzięki współpracy z zagranicznymi inwestorami jesteśmy w stanie przyczynić się do promocji danego regionu, co może skłonić do nowych inwestycji kolejne firmy. Zyskują na tym zarówno przedsiębiorcy, jak i lokalne władze oraz mieszkańcy. Polskie podmioty z sektora BPO i HR mają tę przewagę nad zagranicznymi konkurentami, że doskonale znają miejscowe realia biznesowe oraz posiadają bogate zaplecze zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i kontaktów biznesowych. Niezbędne jest wypracowanie wspólnych standardów i dobrych praktyk w tym zakresie.

...

Outsourcing jest jedną z najistotniejszych koncepcji zarządzania we współczesnym biznesie. Jest zorientowany przede wszystkim na wsparcie kluczowych procesów w firmach i poprawę efektywności przedsiębiorstw . Z coraz większym sukcesem wykorzystuje się go także w Polsce. W ostatnich latach współpraca podmiotów zajmujących się outsourcingiem usług biznesowych z urzędami pracy pozwoliła na aktywizację zawodową osób trwale bezrobotnych, które mieszkają w mniejszych miastach. Duży potencjał jest przede wszystkim na południu kraju, które ze względu na bogatą infrastrukturę oraz zasoby ludzkie – ma szanse stać się gigantycznym zapleczem usług biznesowych i IT dla polskich i zagranicznych firm. Lokalizacja centrów w mniejszych ośrodkach pozwala wykorzystywać potencjał lokalnego rynku pracy i wraz ze wsparciem administracji regionu aktywnie walczyć z bezrobociem.

Drukuj artykuł
Bartosz Kaczmarczyk


Grupa Kapitałowa Loyd, Kraków

Prezes Grupy Kapitałowej Loyd, do której należy Loyd IT Solutions.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.