Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym

Prawo pracy, ZUS

Na czym polega? Co w praktyce dla Nas oznacza?

Reforma OFE zakłada dobrowolność wyboru. Tzw. trzeci filar ma przestać być obowiązkowy, a każdy będzie podejmował decyzję czy przekaże swoją Składę emerytalną tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Decyzję taką trzeba będzie podjąć do 30 czerwca 2014 r. lub przy podejmowaniu pierwszej pracy. W 2016 r., a potem co 4 lata decyzja może ulec zmianie.

Za wypłatę emerytur będzie odpowiedzialny ZUS. Zmiany dot. OFE zakładają zmianę wysokości przekazywanej składki (2,92% wynagrodzenia brutto), zmniejszenie pobieranych opłat od składek, zmniejszenie kwot pobieranych za zarządzanie środkami.

Co ważne prawo dziedziczenia będzie obowiązywało bez względu na podjętą decyzję.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Przeciwnicy zmian ostrzegają, że kilka filarów to stabilniejsza emerytura. Wciąż zmniejsza się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmiany demograficzne powodują zadłużanie się ZUS. Reforma doprowadzi do zmniejszenia znaczenia OFE, ale też uzależnienia świadczeń od kondycji finansów publicznych i ZUS. Dla osób poszukujących możliwości zwiększenia spodziewanej wysokości emerytury polecane są inne produkty III filaru IKE, IKZE.

 Uzasadnieniem rządu w sprawie zmian w systemie emerytalnym jest obniżenie długu publicznego skokowo w 2014 r., mniejsze będą potrzeby pożyczkowe, a dług publiczny 

w kolejnych latach ulegnie będzie niższy.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.