Jak zawrzeć umowę zlecenia?

Prawo pracy, Narzędzia

Umowa zlecenie jest umową o staranne wykonywanie czynności. Sama umowa nie powinna posiadać znamion umowy o pracę, czyli nie powinna być wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Czas pracy nie powinien podlegać ewidencji oraz osoba ta nie powinna pracować pod kierownictwem zleceniodawcy. Zleceniodawca takiej umowy wypłaca wynagrodzenie za zrealizowane czynności, bez względu na czas w jakim były one wykonane.

Nazwa stanowiska niepotrzebna

Najczęściej popełniane błędy w treści umów to umieszczanie tam nazwy stanowiska.  Jeżeli jest to umowa zlecenie to powinna być ona zawarta na konkretne czynności. Np. w umowie o pracę zapisalibyśmy: "Magazynier", w umowie zlecenie zapiszemy: "Przyjmowanie, układanie oraz wydawanie towarów z magazynu".

Oczywiście zapisanie nazwy samego stanowiska w postaci czynności nie powoduje, że nasza umowa staje się umową zlecenia.

Czas pracy

Kolejny częsty błąd to wypłacanie wynagrodzenia w sposób godzinowy. Jeżeli płacimy za godzinę, to wymusza to na nas ewidencjonowanie czasu pracy, co jest wprost przyporządkowanedo umowy o pracę.

W umowach zlecenie często zawierane są również kary umowne za nie przyjście do pracy. Najczęściej można je spotkać w zakładach produkcyjnych, które zatrudniają studentów na podstawie umów zlecenie. Sama treść umowy nie powinna wymuszać na zleceniobiorcy przychodzenia w konkretne miejsce i w konkretnym czasie. Jest jeden wyjątek, kiedy np. zlecenie musi być wykonywane w siedzibie zleceniodawcy – możemy wtedy dopisać w treści umowy, że maszyny i pomieszczenia do realizacji zlecenia będą dostępne w konkretnych dniach i godzinach. Jednocześnie nie oznacza to, że dokładnie w tych godzinach zleceniobiorca ma wykonywać swoje czynności. Taka treść w umowie jest jedynie informacją o możliwym przedziale czasowym realizacji zlecenia, a nie grafikiem. 

Wypowiedzenie

Kolejny aspekt na jaki warto zwrócić uwagę to wypowiedzenie umowy zlecenia. Wiele firm je stosuje. Jednak warto zastanowić się nad sensem takich zapisów. Jeżeli poinformujemy zleceniobiorcę, że nie mamy więcej czynności do wykonania, może okazać się, że okres wypowiedzenia nic nie zmieni.Wynagrodzenie zleceniobiorcyjest zależne od wykonanych czynności, więc pomimo okresu wypowiedzenia nie zmienia to jego wynagrodzenia. Dokładnie sytuacja ma się w drugą stronę. Jeżeli zleceniobiorca przestanie wykonywać czynności, to okres wypowiedzenia nie uchroni nas przed tym. Zleceniobiorca po prostu otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane czynności.

Przygotowując umowę zlecenie należy zwrócić uwagę, aby jej treść nie zawierała elementów charakterystycznych dla umowy o pracę.

Drukuj artykuł
Justyna Broniecka - Klim

ReduTax Sp. z o.o., Poznań

Trener, Specjalista HR, Manager, Certyfikowany Project Manager PRINCE2. Od 10 lat aktywna zawodowo. Połączenie doświadczeń menadżerskich i HRowych daje jej pełny obraz postrzegania pracownika i pracodawcy.
Od 4 lat trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu twardego i miękkiego HR-u, wystąpień publicznych oraz zarządzania projektami. Swoje doświadczenia czerpie z pracy zawodowej w korporacjach. Prowadzone przez nią szkolenia nastawione są na praktykę oraz naukę przez doświadczenie.
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Podyplomowo wykształcona w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz twardego HR-u.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.