Kiedy HR wymaga wsparcia IT?

Prawo pracy, Narzędzia

Zarządzanie czasem pracy, wynagrodzeniami pracowników, ich szkoleniami i rozwojem to zadania wielkich rozmiarów, które w firmie można realizować za pomocą arkusza kalkulacyjnego czy nawet tradycyjnych, papierowych dokumentów. Im większa i dojrzalsza organizacja, tym procesy te stają się bardziej złożone, a narzędzia, które były wystarczające na wcześniejszym etapie rozwoju firmy, stają się nieefektywne.

Jak jednak rozpoznać moment, w którym rozproszone aplikacje i sterty dokumentów należy zamienić na profesjonalne wsparcie IT dla HR?

Ważne sygnały

Oto 10 sygnałów świadczących o tym, że czas najwyższy rozważyć inwestycję w rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim.

Zebranie danych statycznych dotyczących HR w całej firmie jest dużym wyzwaniem

Podejmowanie właściwych decyzji w obszarze zarządzania kadrami bez kompletnego obrazu sytuacji jest niezwykle trudne. Jeżeli uzyskanie informacji statystycznych dotyczących całej firmy jest żmudne i długotrwałe, a niektórych danych w ogóle nie jesteś w stanie uzyskać, to znaczy, że czas usystematyzować je w systemie IT. To da ci pewność, że wszystkie kluczowe informacje dotyczące HR są agregowane w jednym miejscu, a ty w każdej chwili masz dostęp do przekrojowych i wyczerpujących danych.

Różne oddziały firmy realizują te same procesy HR na różne sposoby

Jeżeli pracujesz w wielooddziałowej organizacji, w której procesy HR nie są wspierane przez narzędzia IT, istnieje duża szansa, że w każdej jednostce organizacyjnej te same działania realizowane są w inny sposób. Jeżeli każdy oddział poświęca cenny czas na wypracowanie własnych procedur, a brak jednolitych standardów powoduje, że trudno o ustandaryzowane i porównywalne dane, to znak, że nadszedł czas na uspójnienie procesów HR w ramach odpowiedniego systemu IT.

Czynności administracyjne pochłaniają większą część pracy i brakuje czasu na rzeczy ważne

Jeżeli rozliczanie czasu pracy, wynagrodzeń czy inne zadania związane z administracją kadrami powodują, że trudno ci znaleźć czas na zarządzanie rozwojem pracowników czy ocenę ich pracy w odniesieniu do celów biznesowych firmy, warto rozważyć wdrożenie systemu IT, który zautomatyzuje czasochłonne procesy administracyjne, a tobie pozwoli skoncentrować się na realizowaniu roli działu HR jako partnera biznesowego.

Niektóre procesy w obszarze HR trwają według ciebie zbyt długo

Jeżeli masz wrażenie, że dwa miesiące potrzebne na zebranie w firmie potrzeb szkoleniowych czy kilka tygodni niezbędnych do przygotowania wyników ocen pracowniczych to zdecydowanie za długo, na pewno masz rację.  Dzięki dedykowanym narzędziom IT możesz te i inne procesy przeprowadzić o wiele szybciej i mieć pewność, że działania związane na przykład z kluczowym dla firmy rozwojem i oceną pracy pracowników, są realizowane efektywnie.

Firma tonie w niezliczonej ilości papierowych dokumentów

Wnioski urlopowe, zaświadczenia, zwolnienia lekarskie, deklaracje PIT, paski płacowe to tylko niektóre dokumenty, które codziennie musi przetworzyć specjalista HR.  Ich drukowanie, przesyłanie i archiwizowanie nie tylko generuje koszty, ale powoduje, że dostęp do danych przechowywanych w tak rozproszony sposób, jest utrudniony. Zarządzanie dokumentacją można ułatwić korzystając na przykład z elektronicznych teczek osobowych pracowników czy z elektronicznych pasków płacowych, które ograniczają  obieg papierowych dokumentów w firmie.

Budżety, które przygotowujesz okazują się dalekie od rzeczywistości

Czy zdarzyło ci się, że przygotowany przez ciebie budżet okazał się znacznie niedoszacowany w stosunku do realnych kosztów? Jeśli tak, przyczyna leżała prawdopodobnie w niepełnych i zbyt ogólnych danych, na których opierałeś wyliczenia. Przygotowanie wiarygodnych prognoz finansowych jest możliwe tylko jeśli mamy do dyspozycji pełne dane, agregowane automatycznie w systemie IT, które znacznie zwiększają szansę na precyzyjne zabudżetowanie przewidywanych kosztów w obszarze zarządzania kadrami.

Nie masz pewności, że procesy HR w firmie przebiegają zgodnie z wymogami prawa

Jeżeli chcesz być pewien, że procesy związane na przykład z planowaniem czasu pracy są zgodne nie tylko z wewnętrznymi uregulowaniami organizacji, ale przede wszystkim z zapisami kodeksu pracy, warto rozważyć wdrożenie dedykowanego rozwiązania IT. Nawet najlepiej przygotowani merytorycznie kierownicy mogą popełnić błąd planując czas pracy w swoich zespołach, podczas gdy system uwzględniający wszystkie uregulowania prawne nie pozwoli zatwierdzić planów niezgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Masz poczucie, że pracownicy w twojej organizacji nie znają swoich celów

Jeżeli odnosisz wrażenie, że zadania, które realizują pracownicy nie zawsze wynikają z  priorytetów biznesowych firmy, warto rozważyć wdrożenie oprogramowania do zarządzania celami i kompetencjami pracowników.  Taki system pozwoli określić cele dla pracowników zgodne z kierunkiem rozwoju organizacji, ocenić ich realizację oraz wymagane kompetencje i na tej podstawie określić należną premię.

Pomimo wielu odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne, trudno jest znaleźć właściwych kandydatów do pracy

Dokumenty kandydatów spływają na skrzynkę mailową, a powrót do cv osób, które brały udział w rekrutacjach kilka miesięcy wcześniej wymaga przeszukiwania pojedynczych plików umieszczonych w różnych folderach? Dokumentowanie przebiegu procesu selekcji (szczególnie, gdy wykorzystywane są narzędzia typu asessment center i development center) stanowi wyzwanie?  To znak, że potrzebujesz narzędzi umożliwiających organizację procesu publikacji ogłoszeń, zbierania danych kandydatów i ich wszechstronnej analizy pod kątem wymagań wakujących stanowisk oraz intuicyjnych narzędzi oceny dostępnych dla osób uczestniczących w procesie selekcji.

Mimo znacznych budżetów na szkolenia, trudno stwierdzić faktyczny wzrost kompetencji 

W twojej organizacji co roku bardzo wielu pracowników bierze udział w szkoleniach, ale trudno jest stwierdzić ile pieniędzy zostało wydanych na osoby, które i tak odeszłyby z firmy? Część pracowników i menedżerów uważa szkolenia za benefit niemający przełożenia na nabywanie istotnych dla firmy kompetencji, niektórzy pracownicy chodzą na te same lub podobne szkolenia kilkakrotnie,  a menedżerowie nie znają historii szkoleń swoich podwładnych? Trudno jest stwierdzić ile pieniędzy firma wydaje na rozwój konkretnych kompetencji, a statystyki szkoleniowe na poziomie całej wielooddziałowej organizacji praktycznie nie istnieją?  Jeśli tak- to kolejne sygnały, świadczące o tym, że powinieneś skorzystać ze wsparcia specjalnego oprogramowania oferującego szereg  możliwości, od planowania i budżetowania, przez rejestrację uczestnictwa i kosztów szkoleń, po analizę i statystyki w różnych perspektywach.

...

Zidentyfikowałeś w Twojej organizacji wyżej wymienione problemy? Oto nadszedł  czas, aby dział HR na etapie intensywnego rozwoju organizacji zwiększył swoją efektywność poprzez wsparcie IT.

Drukuj artykuł
Teresa Olszewska

Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., Warszawa

Ekspert informatycznego wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w firmie dostarczającej usługi związane z rozwiązaniem SAP HR i SAP SuccessFactors.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.