Nowe prawo pracy - hit czy kit?

Prawo pracy, Badania

Aż 86% Polaków pozytywnie ocenia zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w kwietniu 2023 roku. Jednocześnie tylko 12% z nas dobrze orientuje się w nowych przepisach, a połowa zna je w ograniczonym zakresie. Co jeszcze Polacy sądzą o nowym Kodeksie pracy?

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie „Nowe prawo pracy – hit czy kit?”, w którym zapytano 1437 osób o ich opinię na temat nowych przepisów, opartych m.in. o unijne dyrektywy o przejrzystych warunkach pracy i work-life balance.

Okazało się m.in. że przed udziałem w badaniu aż 37% respondentów nie wiedziało o zmianach w prawie pracy (tę odpowiedź wybrało aż 48% ankietowanych do 25. roku życia), a tylko 12% zadeklarowało dobrą znajomość nowych regulacji prawnych.

Spośród przepisów, o które zapytano w badaniu, największym poparciem respondentów (90%) cieszy się wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powstałymi w trakcie ciąży lub porodu. Polacy popierają też m.in. dodatkową ochronę świeżo upieczonych rodziców przed zwolnieniem z pracy (87%) oraz dodatkowe 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego (85%).

Okazało się m.in. że przed udziałem w badaniu aż 37% respondentów nie wiedziało o zmianach w prawie pracy (tę odpowiedź wybrało aż 48% ankietowanych do 25. roku życia), a tylko 12% zadeklarowało dobrą znajomość nowych regulacji prawnych.

Spośród przepisów, o które zapytano w badaniu, największym poparciem respondentów (90%) cieszy się wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powstałymi w trakcie ciąży lub porodu. Polacy popierają też m.in. dodatkową ochronę świeżo upieczonych rodziców przed zwolnieniem z pracy (87%) oraz dodatkowe 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego (85%).

Z psychologicznego punktu widzenia nowe przepisy, które wprowadzają dodatkową ochronę rodziców i kobiet w ciąży, wydają się słuszne. W ten sposób wspieramy zdrowy rozwój dzieci i zwiększamy motywację młodych osób do pracy. Warto jednak pamiętać o drugiej stronie medalu, czyli wyższych kosztach dla pracodawców – komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer i autorka badania. – Skutki tych zmian po raz kolejny najbardziej odczują nie duże korporacje, a małe i średnie przedsiębiorstwa. Za jakiś czas może się więc okazać, że spadnie liczba zawieranych umów o pracę, a osoby w wieku rozrodczym, szczególnie kobiety, będą mniej chętnie zatrudniane – choć tutaj warto pamiętać, że w trakcie rekrutacji pracodawca nie powinien pytać kandydatów o tak delikatne kwestie.

Najmniejszym poparciem Polaków cieszy się skrócenie czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego z 24 do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (43%), konieczność każdorazowego uzgadniania z pracodawcą miejsca pracy zdalnej, jeżeli ulega ono zmianie (63%) oraz wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców (63%).

Małgorzata Sury, ekspertka kariery LiveCareer, komentuje: – Nowe przepisy rzadko są doskonałe i tak jest też w tym przypadku. Specjaliści zwracają uwagę, że część istotnych spraw pominięto – np. kwestię przejrzystości płac – a inne mogą nie być stosowane. Przykładowo, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego w praktyce będzie przeznaczone dla ojca dziecka i jeśli ten go nie wykorzysta, to ten urlop nie przejdzie na matkę, a zwyczajnie przepadnie.

Mimo to aż 86% ankietowanych pozytywnie ocenia nowy Kodeks pracy – 89% osób deklarujących poglądy prawicowe i 83% osób o poglądach lewicowych. A 80% respondentów uważa, że zmiany w prawie pracy powinny zostać wprowadzone już wcześniej.

Badanie „Nowe prawo pracy – hit czy kit?” z 2023 roku wykazało również, że:

  • 86% Polaków popiera obowiązek informowania wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy
  • 84% respondentów popiera możliwość wystąpienia do pracodawcy raz w roku z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia
  • 47% ankietowanych przyznaje, że obecny pracodawca nie poinformował ich o zmianie przepisów.

Szczegółowy raport z badania „Nowe prawo pracy – hit czy kit?” można znaleźć tutaj.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Ekspertów LiveCareer Polska

LiveCareer Polska to serwis kariery, który od 2005 roku oferuje szybki i prosty w obsłudze kreator CV online z gotowymi treściami do CV dopasowanymi do każdej branży i stanowiska. Oprócz tego w serwisie można znaleźć artykuły ekspertów ds. HR z poradami, jak znaleźć pracę oraz praktyczne wskazówki, jak napisać profesjonalne CV i list motywacyjny. Na stronach LiveCareer użytkownicy ze 180 krajów stworzyli już ponad 10 milionów CV i innych dokumentów aplikacyjnych.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.