W jak warsztaty

Zarządzanie, Narzędzia

Prowadzę warsztat czy warsztaty? Oto jest pytanie!

Niezwykle często zdarza mi się słyszeć od kolegów „po fachu”, że prowadzili ciekawy warsztat np.
z negocjacji. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, ponieważ warsztat, tak intuicyjnie, kojarzył mi się zawsze z miejscem przystosowanym do wykonywania jakiejś konkretnej pracy (np. z warsztatem stolarskim). Postanowiłam zatem to sprawdzić.

Jak podaje Nowy słownik języka polskiego warsztat to:
1. Urządzenie ręczne lub mechaniczne przeznaczone do wykonywania na nim różnego rodzaju prac;
2. Budynek, pomieszczenie wyposażone w urządzenia, maszyny, narzędzia do wykonywania prac rzemieślniczych;
3. Ogół metod stosowanych przez artystę, właściwy dla niego, świadczących o jego umiejętnościach.

Stąd również mamy w języku polskim dwa związki frazeologiczne: brać, wziąć coś na warsztat, czyli zabierać się do jakiejś pracy i mieć coś na warsztacie, czyli pracować nad czymś.

Zatem jeśli prowadzimy zajęcia doskonalące jakąś umiejętność, to prowadzimy warsztaty podobnie jak ćwiczenia czy zajęcia, te wyrazy ograniczone są do liczby mnogiej.
Z kolei wszyscy zapewne życzymy sobie, żeby mieć dobry warsztat trenerski.

Bibiografia:
Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002.
Słownik frazeologiczny PWN, oprac. E. Sobol, Warszawa 2008.

Drukuj artykuł
Ewelina Tyc

Ekspert HR Polska ds. komunikacji językowej w biznesie

Językoznawca, trener, doradca. Obecnie zajmuje się pracą naukową w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe to lingwistyka płci, dyskurs autopromocyjny, język w polityce, public relations. Prowadzi zajęcia ze studentami z technik i metod promocji, poetyki reklamy, autoprezentacji, kompozycji tekstu mówionego i pisanego oraz dyskursu medialnego.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wystąpień publicznych: retoryki, erystyki, dykcji, emisji głosu i kultury języka, stylistyki wypowiedzi oraz z komunikacji i autoprezentacji.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.