Szkolenia e-learningowe – za i przeciw

Zarządzanie, Narzędzia


Szkolenia to nie tylko wykłady, warsztaty czy coaching. To również rozwijający się powoli, choć konsekwentnie rynek e-learingowy. Zastanówmy się nad korzyściami i wadami szkoleń e-learningowych w porównaniu ze szkoleniami w tradycyjnej formie.
Wady

Opinie użytkowników szkoleń e-learningowych lub szefów firmowych działów szkoleń prowadzą do poniższego podsumowania.

 1. Szkolenia e-learningowe są nudne, a uczestnicy koncentrują się na tym, aby jak najszybciej je „przeklikać”. To jedna z często spotykanych opinii. Najczęstszą przyczyną takich opinii są ewidentne błędy w projektowaniu szkolenia: brak uwzględnienia celów szkolenia, nieczytelna struktura, niewystarczająca selekcja materiału. Projektanci skupiają się często na stworzeniu atrakcyjniejszej formy prezentacji PowerPoint. Tymczasem szkolenie e-learningowe powinno być zupełnie inną, odrębną formą przekazu, czymś pomiędzy książką, skryptem, dokumentem pdf, prezentacją PowerPoint, a warsztatem szkoleniowym i grą komputerową.

 2. Szkolenia e-learningowe są nieskuteczne, ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z trenerem. Wykłady, prezentacje, seminaria, warsztaty, coaching itp. są skuteczne wówczas, gdy forma jest dobrze dobrana do okoliczności szkolenia, grupy uczestników i celów szkoleniowych. Podobnie jest z e-learningiem. Bywa, że jest skuteczniejszy niż inne formy i bywa, że jest odwrotnie. Zły dobór formy i błędy w projekcie szkolenia powodują, że staje się ono nieskuteczne.

 3. Szkolenia e-learningowe są kosztowne. Można przyjąć, że szkolnie e-learningowe jest finansowo opłacalne, jeżeli skorzysta z niego ok. 100 - 200 osób (w zależności od lokalizacji uczestników). Jeżeli więc szukamy korzyści finansowych i mamy grupę mniejszą niż 100-200 osób, wybierzmy tradycyjną formę. Z drugiej strony, jeżeli grupa liczy np. 500 osób to korzyści finansowe są już znaczne.

 4. Opracowanie szkoleń e-learningowych jest czasochłonne. Czas potrzebny na przygotowanie jednego szkolenia e-learningowego to ok. 6 tygodni. Ten czas potrzebny jest na zaprojektowanie szkolenia oraz realizację techniczną. Jeżeli szkolenie ma być naprawdę skuteczne, to ten pierwszy etap powinien zająć co najmniej połowę całego czasu potrzebnego na przygotowanie szkolenia.

Korzyści

 1. Szybkość dostarczenia wiedzy.
  Jeżeli wdrażasz nowy system, procedury czy produkty i musisz w ciągu dwóch miesięcy przeszkolić 1000 pracowników, nie jesteś w stanie zrobić tego w sposób tradycyjny. E-learning jest w takich sytuacjach niezastąpionym rozwiązaniem.
 1. Możliwość monitorowania wyników i postępów.
  Podobno ludzie zachowują się inaczej, kiedy ktoś patrzy na to, co robią. Sama świadomość monitorowania wyników i postępów szkoleniowych działa mobilizująco na uczestników.
 1. Elastyczność w dostępnie do szkoleń.
  Dostęp do szkoleń z każdego miejsca i w dowolnym czasie to cechy szkoleń e-learningowych, które uniezależnia cię od chorób pracowników, wyjazdów służbowych, ważnych spotkań, czy innych pilnych obowiązków, które pracownicy muszą wykonać akurat w czasie trwania szkolenia.
 1. Gwarancja jednolitości przekazu.
  W przypadku szkoleń e-learningowych masz kontrolę nad każdym słowem przekazu szkoleniowego. Dzięki temu zapewniasz jednolitość przekazu w całej organizacji. Język komunikacji jest spójny i może stanowić bazę do komunikacji pomiędzy członkami zespołów firmowych.

 2. Możliwość wielokrotnego wykorzystania.
  Jeżeli firma intensywnie się rozwija i często przyjmuje nowych pracowników, albo z natury prowadzonego biznesu narażona jest na wysoką rotację, z pewnością ma problem z szybkim wdrożeniem nowych pracowników. Sama organizacja procesu szkoleniowego dla nowicjuszy zajmuje dużo czasu i kosztuje sporo pieniędzy. Pakiet szkoleń e-learningowych dla nowych pracowników może być w takiej sytuacji wielokrotnie wykorzystywany zawsze, kiedy zatrudniasz nowego pracownika.

Po co?

Rynek szkoleń e-learningowych dzieli się na dwa mniejsze segmenty. Pierwszy to rynek akademicki, a więc szkolenia dla studentów. Drugi to rynek biznesowy, czyli szkolenia dla pracowników. Studenci i uczniowie uczą się „o czymś” (na dany temat), a pracownicy „po coś” (w określonym celu). Ta różnica powinna przekładać się na zupełnie inny sposób projektowania szkoleń e-learningowych. W praktyce te dwa światy przenikają się i metody skuteczne w e-learningu akademickim implementowane są w biznesowym. W dużej mierze to właśnie jest przyczyną opinii wymienionych w punkcie 1. oraz 2. To, co sprawdza się w uczeniu studentów, najczęściej nie sprawdza się w uczeniu pracowników. Szkolenia dla biznesu wymagają zupełnie innych metod projektowania szkoleń.

 ...

Klucz do sukcesu szkoleń e-learningowych w każdej organizacji leży w odpowiednim podejściu do projektowania, opartym na celach, budowaniu zaangażowania intelektualnego uczestników i pracy na poziomie zachowań, a nie na poziomie wiedzy. To właśnie odróżnia szkolenia dla pracowników od szkoleń dla studentów i sprawia, że zastosowanie szkoleń e-learningowych w organizacji przynosi oczekiwane efekty.

Drukuj artykuł
Przemek Kędzia

LLidero Sp. z o.o., Poznań

CEO. Zajmuje się metodyką projektowania skutecznych biznesowo szkoleń   e-learningowych. Odpowiedzialny za rozwój systemu badania skuteczności szkoleń EffectFactor.pl Posiada również doświadczenie finansowe i tytuł Biegłego Rewidenta.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.