Redegate.com – 1. w Polsce portal łączący ekspertów najwyższego szczebla

Zarządzanie, Narzędzia

Z końcem lutego został uruchomiony pierwszy w Polsce portal umożliwiający współpracę doradców z najróżniejszych dyscyplin z firmami. Łączy on firmy poszukujące wsparcia w realizacji projektów biznesowych ze specjalistami dysponującymi odpowiednim doświadczeniem i wiedzą. Wyróżniającą zaletą platformy jest możliwość bardzo transparentnego określenia zasad i celów współpracy. Dzięki usprawnieniu procesów nawiązywania relacji biznesowych firmy oraz doradcy będą mogli funkcjonować na czytelnych zasadach, oszczędzając czas i koszty.

Portal redegate.com to ogólnodostępna baza ekspertów wszystkich szczebli w podziale na sześć obszarów doradztwa biznesowego, jakimi są: zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, transformacja cyfrowa, zasoby ludzkie, sprzedaż i marketing oraz finanse. Grono doradców będzie w sposób ciągły  aktualizowane i poszerzane. Z zasobów konsultantów w prosty i przejrzysty sposób będą mogły korzystać firmy, poszukujące wsparcia na najwyższym poziomie merytorycznym.

Od lewej: Grzegorz Gwaroński, Kacper Pupin twórcy Redegate.com
"Redegate.com to świat dobrze poukładanych projektów doradczych"
foto:Redegate.com

Podobne rozwiązania funkcjonują na rynku doradczym w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Odpowiadają one nowym tendencjom w tym obszarze i wg wszelkich prognoz ten trend będzie się z roku na rok rozwijał. Do dziś w Polsce z usług doradczych mogły korzystać jedynie zamożne firmy, a sam przebieg współpracy rodził czasami sytuacje niekomfortowe dla obu stron, co między innymi wynikało z braku zrozumienia wzajemnych potrzeb. Teraz nadszedł czas, by „zdemokratyzować” ten rynek, uczynić go otwartym, transparentnym oraz nakierowanym na wymierne i zdefiniowane efekty.

Specjaliści dają pewność

Za tworzenie bazy ekspertów w określonych dziedzinach biznesowych będą odpowiedzialni doświadczeni praktycy, którzy znają „od podszewki” tajniki poszczególnych specjalizacji. Ich wysokie kwalifikacje pozwalają precyzyjnie określić poziom wiedzy i umiejętności kandydatów, a także dopasować ich do konkretnych projektów. Wnikliwa ocena kompetencji doradców pozwoli na przedstawienie ich ofert firmom, które posiadają zdefiniowane oczekiwania operacyjne i finansowe wyznaczone do realizacji danego przedsięwzięcia. W efekcie obydwie strony otrzymują przejrzyste warunki współpracy pod względem kosztowym, czasowym i organizacyjnym.

Współpraca na Twoich zasadach

Każde przedsiębiorstwo ma unikalne warunki funkcjonowania, dysponuje innymi zasobami ludzkimi, kompetencjami oraz kosztami. Każda firma oczekuje też indywidulanego podejścia do przeprowadzania usług doradczych. Firmy rejestrujące się na portalu redegate.com określają wszystkie parametry oraz swoje oczekiwania odnośnie jakości współpracy. Przedstawiciele portalu monitorując bazę specjalistów, biorą pod uwagę ich doświadczenie oraz metody pracy, a następnie rekomendują ich do współpracy. W efekcie firmy otrzymują wsparcie biznesowe dopasowane pod każdym względem do ich indywidualnych potrzeb. Portal jest też bardzo dobrym miejscem dla wysokiej klasy specjalistów, którzy poszukują rozwoju i realizacji projektów, które ich interesują i często są ich pasją. Takie podejście pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom efektywności oraz jakości współpracy.

Pełne wsparcie dla firm

Firmy korzystające z usług portalu już od samego początku otrzymują wsparcie od pracowników redegate.com.Przeprowadzają oni ankietę pozwalającą określić oczekiwania przedsiębiorstwa w zakresie zamierzeń projektowych. Dokonują również oceny wymaganych kompetencji poszukiwanych specjalistów, co ma zdecydowany wpływ na efekty oraz koszty doradcze projektu. Po uwzględnieniu tych zmiennych firmy otrzymują rekomendacje konkretnych osób.

Dzieje się to bardzo szybko, w odróżnieniu od żmudnego procesu prowadzonego przez firmy„na własną rękę” czy zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Na podstawie doczasowych danych ocenia się, że dzięki portalowi proces kompletowania kadr można skrócić nawet trzykrotnie. Daje to możliwość wdrożenia planowanych przedsięwzięć właściwie „z marszu”. Jednocześnie klient otrzymuje pewność postępu prac zgodnie z założonym harmonogramem oraz czytelny scenariusz opłat i wynagrodzenia zależnego od wytyczonych celów.

„Uważamy, że polskie firmy zasługują na najlepsze możliwe wsparcie dla swojego rozwoju. Powinny mieć łatwy dostęp do wiedzy i doświadczenia, które do tej pory pozostawały w zasobach międzynarodowych korporacji. Teraz dzięki portalowi redegate.com wszystkie firmy będę mogły swobodnie skorzystać z wiedzy eksperckiej i dopasować usługi doradcze do swoich oczekiwań oraz możliwości finansowych” – mówi Grzegorz Gawroński CEO Redegate.com.

Doradcy z wyboru

Portal redegate.com jest idealnym miejscem dla ekspertów w bardzo wielu dziedzinach doradztwa m.in.: logistyka, informatyzacja, sprzedaż, marketing itp. Daje możliwość rozwoju zawodowego opartego na kompetencjach zawodowych i czytelnych zasadach. Nowoczesne środowisko pracy pozwala skupić się na realizacji działań w z góry określonych i przewidywalnych ramach biznesowych. Specjaliści przystępujący do współpracy z portalem otrzymują dostęp do nowych projektów, a także wsparcie ze strony przedstawicieli portalu w doborze propozycji z ramienia różnych firm. Mają oni swobodę doboru projektów pod względem specyfiki działania firm oraz oczekiwań związanych z czasem, miejscem realizacji projektu oraz poziomem wynagrodzenia.

„Usługi doradcze na rynkach dojrzałych zmieniają się i nieustannie dostosowują do nowych realiów biznesowych. Najnowsze wzorce starają się łączyć efektywną pracę na rzecz klientów z zapewnieniem wysoko wykwalifikowanym specjalistom czasu na samorealizację oraz rozwój zainteresowań. Takie podejście skutkuje wzrostem poziomu zaangażowania i satysfakcji z wykonywanie pracy. Portal redegate.com jest doskonałą propozycją dla osób stawiających na wysoki poziom usług, które chcą i potrafią łączyć cele na polu zawodowym i osobistym.” – mówi Kacper Pupin, współtwórca redegate.com.

3 proste kroki do współpracy

Pomysłodawcy portalu wyszli z założenia, że niezbędne jest skrócenie procesu tworzenia zespołu projektowego do minimum. Teraz przebiega on tylko w trzech krokach. Firma poszukująca specjalistów, która odwiedzi portal redegate.com zostanie poproszona o wypełnienie krótkiej ankiety określającej zarys projektu oraz oczekiwania jakościowe i dotyczące budżetu wyznaczonego na jego przeprowadzenie. Wypełnienie dokumentu zajmuje nie więcej niż 5 minut. W odpowiedzi do 72 godzin na podany adres e-mail nadawca otrzymuje listę rekomendowanych doradców. Podane są w nim również argumenty, które przemawiają za ofertą konkretnego kandydata. Po zapoznaniu się z nimi następują konsultacje z przedstawicielami portalu, którzy bliżej przedstawiają kandydatury doradców. Następnie klient już bezpośrednio domawia z wytypowanymi konsultantami zasady współpracy oraz zawiera umowę. Wszystko przebiega pod asystą przedstawicieli portalu redegate.com, która daje gwarancję przejrzystości, bezstronności i wysokiej jakości nowo nawiązanych relacji biznesowych.

Twórcy portalu Redegate.com

Grzegorz Gawroński, pomysłodawca i CEO Redegate.com 

Idea portalu redegate.com zrodziła się w wyniku wieloletniej obserwacji rynku doradczego, który wymagał świeżego i innowacyjnego podejścia. W efekcie powstał pierwszy w Polsce, ogólnodostępny portal integrujący ekspertów w dziedzinie konsultingu i doradztwa z firmami poszukującymi wysokiej klasy specjalistów z różnych obszarów.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla licznych firm produkcyjnych, w których z sukcesami tworzył świat „niezwykle”poukładanych procesów. Z kolei praktyczną wiedzę strategiczną i operacyjną nabywał kierując krajowym oddziałem międzynarodowej sieci dilerskiej z branży motoryzacyjnej. Przez ostatnie lata realizował się w czynnym consultingu, prowadząc projekty z zakresu transformacji operacyjnej, przywództwa czy restrukturyzacji. Aktywność tą łączył z zarządzaniem polską centralą ogólnoświatowej spółki doradczej. Jego pasją zawodową jest tworzenie i wdrażanie coraz to nowszych i bardziej złożonych przedsięwzięć. Szczególną uwagę poświęca branży motoryzacyjnej, która w jego opinii jest jedną z najbardziej wymagających gałęzi przemysłu. W swojej pracy kieruje się dewizą „Zasypiaj z marzeniami, budź się z planami”. Jest absolwentem ekonomii oraz informatyki, ukończył również studia MBA. Uwielbia poznawać świat, nieustannie uczyć się i poszerzać wszelkie horyzonty .

 Kacper Pupin, współtwórca platformy Redegate.com

Nabywając wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie doradztwa zauważył, że w Polsce konieczne jest „zdemokratyzowanie” rynku konsultingowego. Według niego każda firma zasługujena wsparcie najlepszych zewnętrznych ekspertów, w obszarze jakiego potrzebuje do sprostania potrzebom rynku i swojego rozwoju. Obserwując rozwój tego procesu na rozwiniętych rynkach, takich jak Niemcy, USA czy Wielka Brytania, uznał, że teraz nadszedł czas na Polskę.

Już od pierwszych lat studiów zdecydował się związać swoją przyszłość z konsultingiem. Realizując strategię międzynarodowej ekspansji jednego ze światowych liderów w dziedzinie doradztwa, poznał funkcjonowanie firm konsultingowych „od podszewki”, zarówno na poziomie centrali, jak i lokalnych oddziałów. Przez lata wspierał duże projekty doradcze w dziedzinie Transformacji Cyfrowej dla branż motoryzacyjnej, maszynowej czy High-Tech w Polsce, Niemczech, Meksyku, Chinach oraz na Węgrzech. W ostatnim okresie był odpowiedzialny za rozwój usług cyfrowych niemieckiej firmy doradczej w zakresie Przemysłu 4.0. Tworzył koncepcję, a później był odpowiedzialny za rozwój platformy rozpowszechniającej najlepsze praktyki w dziedzinie cyfryzacji przemysłu, co zaowocowało współpracą na najwyższym szczeblu ze światowymi koncernami przemysłowymi i technologicznymi. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji oraz IIoT, jednak w swojej codziennej pracy zawsze wyznaje zasadę współpracy H2H, gdyż wierzy w to, że biznes tworzą ludzie i łączące ich relacje, a nie tylko bezduszna technologia. Ukończył studia z zakresu biznesu międzynarodowego oraz zarządzania innowacjami na prestiżowych uczelniach w Polsce, Niemczech, Rosji oraz Indiach. Płynnie włada trzema językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Bardzo lubi poznawać psychologiczne aspekty zarządzania, a w wolnej chwili oddaje się swojej pasji do tenisa.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.